Råvare

EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Ex-dato Total utdeling
Se hele tabellen
  Fra
31.03.2016
Til
31.03.2017
Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2021

14,75 -10,70 2,86 -21,23 24,74
Referanseindeks (%)

per 31.mar.2021

15,86 -9,85 3,81 -20,50 26,05
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
24,74 0,35 0,70 -5,38 -4,24
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
11,08 0,95 11,08 17,06 24,74 1,06 3,56 -42,49 -44,61
  2016 2017 2018 2019 2020
Totalavkastning (%) 15,19 -11,44 -6,62 7,44 -12,07

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 21.apr.2021 EUR 384 490 436
Basisvaluta EUR
Startdato 07.aug.2007
Aktivaklasse Råvare
Samlet kostnadsprosent 0,46%
Løpende gebyrer 0,46%
Produktstruktur Syntetisk
Metode Swap
Domisil (hjemsted) Tyskland
UCITS Ja
Referanseindeks Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
Utdelingsfrekvens Ingen
Avkastning av verdipapirutlån -
ISA-kvalifiserbarhet Nei
SIPP tilgjengelig Ja
UK- distributør-/rapporteringsstatus Yes
Rebalanseringfrekvens Årlig
ISIN DE000A0H0728
WKN A0H072
Bloomberg Ticker DJCOMEX GY
Utstedende selskap BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsforvalter BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Depotmottaker State Street Bank GmbH
Bruk av inntekt Uten inntekt
Etableringspris per 21.apr.2021 18,80
Kanselleringspris per 21.apr.2021 18,25

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Utestående andeler per 21.apr.2021 20 857 518
Antall beholdninger per 21.apr.2021 0
Referanseindeksnivå per 22.apr.2021 EUR 215,12
Benchmark Ticker BCOMEUTR
Utdelt avkastning per - -
Skatteårets avslutning 31 mars
3 års beta per 31.mar.2021 0,97
Standardavvik 3 år per 31.mar.2021 12,98%

Registrerte geografiske plasseringer

Registrerte geografiske plasseringer

 • Chile

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Italia

 • Mexico

 • Nederland

 • Norge

 • Spania

 • Storbritannia

 • Sveits

 • Sverige

 • Tyskland

 • Østerrike

Beholdning

Beholdning

per 21.apr.2021
Ticker ISIN Navn Sektor Geografisk plassering Aktivaklasse SEDOL Nominell Markedsverdi Vekt (%) Pris Børs Valuta Tenkt verdi
Dette er en swapbasert råvarefond, hvor beholdningene representerer benchmark eksponeringen, ikke de fysiske eiendeler som er eid av fonden.
Utsteders ticker Navn Aktivaklasse Aktivaklasse Børs Vekt (%) Pris # Markedsverdi Tenkt verdi Sektor SEDOL ISIN Geografisk plassering Valuta
Beholdninger kan endre seg.


Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
Xetra EXXY EUR 21.aug.2007 B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 2736544 271 224 42 -
Euronext Amsterdam EXXY USD 29.nov.2013 B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS IEXXY EXXYINAV.AS DE000A0H0728 - - - -
Berne Stock Exchange DJCOMEX EUR 02.feb.2021 BMT9V64 DJCOMEX BW DJCOMEX.BN - - DE000A0H0728 A0H072 2736544 - -
Borsa Italiana EXXY EUR 26.feb.2008 B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 - - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.