Råvare

EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Dette fondet har ingen utdelinger.

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) -4,4 -13,1 -6,2 -18,7 15,2 -11,4 -6,6 7,4 -12,1 35,6
Referanseindeks (%) -2,6 -13,4 -5,5 -16,1 15,2 -10,6 -6,8 9,7 -11,1 36,7
  Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Fra
31.03.2021
Til
31.03.2022
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2022

-10,70 2,86 -21,23 24,74 56,31
Referanseindeks (%)

per 31.mar.2022

-9,85 3,81 -20,50 26,05 57,75
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
62,29 19,12 9,87 1,10 -0,35
Referanse (%) 63,83 20,28 10,92 2,03 0,71
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
40,48 9,69 27,41 37,00 62,29 69,02 60,11 11,61 -5,03
Referanse (%) 40,95 9,79 27,72 37,63 63,83 74,00 67,93 22,28 10,92

Tidligere resultat er ikke en indikasjon på fremtidig resultat og bør ikke være den eneste faktor når man velger et produkt. Verdien av investeringer kan falle så vel som stige, og det kan hende investoren ikke får tilbake det investerte beløpet.

Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.
 
Kilde: BlackRock. Resultatdata oppgis på basis av netto aktivaverdi, i basisvalutaen (slik det fremgår av Nøkkeldata), med netto inntekt reinvestert, etter at gebyrer er trukket fra. Kurtasje eller transaksjonskostnader kommer i tillegg.Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 16.mai.2022 EUR 598 475 661
Fondsstart 07.aug.2007
Basisvaluta EUR
Aktivaklasse Råvare
SFDR-klassifisering Annet
Referanseindeks Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
Utestående aksjer per 13.mai.2022 19 024 357
Samlet kostnadsprosent 0,46%
Bruk av inntekt Uten inntekt
Avkastning av verdipapirutlån -
Domisil (hjemsted) Tyskland
Produktstruktur Syntetisk
Rebalanseringfrekvens Årlig
Metode Swap
UCITS Ja
Utstedende selskap BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsforvalter BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Depotmottaker State Street Bank GmbH
Regnskapsårets slutt 31 mars
Bloomberg Ticker DJCOMEX GY
ISIN DE000A0H0728
Etableringspris per 13.mai.2022 31,75
Kanselleringspris per 13.mai.2022 30,82

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Referanseindeksnivå per 16.mai.2022 EUR 370,54
Benchmark Ticker BCOMEUTR
3 års beta per 30.apr.2022 1,00
Standardavvik 3 år per 30.apr.2022 15,91%

Klassifiseringer

Registrerte geografiske plasseringer

Registrerte geografiske plasseringer

 • Chile

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Italia

 • Liechtenstein

 • Luxembourg

 • Mexico

 • Nederland

 • Norge

 • Spania

 • Storbritannia

 • Sveits

 • Sverige

 • Tyskland

 • Østerrike

Beholdning

Beholdning

Utsteders ticker Navn Sektor Aktivaklasse Markedsverdi Vekt (%) Tenkt verdi # ISIN Pris Geografisk plassering Børs Durasjon Avkastning til forfall (%) Forfall Mod. Durasjon Avkastning til innløsning (%) Rente til verste (%) Reell durasjon Reell avkastning til forfall (%) Markedsvaluta holdings.all.issueDate
Dette er en swapbasert råvarefond, hvor beholdningene representerer benchmark eksponeringen, ikke de fysiske eiendeler som er eid av fonden.
Beholdninger kan endre seg.


Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
Xetra EXXY EUR 21.aug.2007 B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 2736544 271 224 42 -
Euronext Amsterdam EXXY USD 29.nov.2013 B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS IEXXY EXXYINAV.AS DE000A0H0728 - - - -
Berne Stock Exchange DJCOMEX EUR 02.feb.2021 BMT9V64 DJCOMEX BW DJCOMEX.BN - - DE000A0H0728 A0H072 2736544 - -
Borsa Italiana EXXY EUR 26.feb.2008 B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 - - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.