Multi Asset

BlackRock Market Advantage Strategy Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  Fra
30.06.2012
Til
30.06.2013
Fra
30.06.2013
Til
30.06.2014
Fra
30.06.2014
Til
30.06.2015
Fra
30.06.2015
Til
30.06.2016
Fra
30.06.2016
Til
30.06.2017
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.

per 30.jun.2017

- 14,46 4,81 - -

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 09.jul.2020 EUR 834,20
Fondsstart 31.jul.2007
Startdato 17.des.2012
Antall beholdninger per 30.jun.2020 104
Basisvaluta EUR
Aktivaklasse Multi Asset
Kategori hos Morningstar -
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,35%
ISIN IE00B70CRS17
Bloomberg-børskode BGIADIB
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B70CRS1
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 1 000 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 10 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets underliggende beholdninger (ekskludert kontantposisjoner) være dekket av MSCI ESG Research, fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI-rating er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Åpenhet om beregningene av selskapsengasjement er ikke en indikasjon på et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke en integrering av ESG-kriterier et fonds investeringsmålsetting eller begrenser investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det finnes ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende screening vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.


Selskapers engasjementsmålinger kalkuleres ved bruk av MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 30.jun.2020

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class B GBP Kvartalsvis 10,90 0,00 0,00 10,90 10,90 - IE00B70CRS17 - -
Class E GBP - 10,56 -0,02 -0,19 11,89 9,00 10,54 IE00B91N1B80 10,57 -
Class A GBP Ingen 14,45 -0,03 -0,19 16,24 12,30 14,43 IE00B1XFCB30 14,47 -
Class E EUR Ingen 12,83 -0,02 -0,19 14,42 10,97 12,82 IE00B884ZV52 12,85 -
Class A GBP Kvartalsvis 11,73 -0,02 -0,19 13,27 9,98 11,71 IE00B91QJN52 11,74 -
Class B EUR Ingen 13,16 -0,03 -0,19 14,78 11,24 13,15 IE00B1XFCH91 13,18 -
Class E GBP Kvartalsvis 11,22 -0,02 -0,19 12,71 9,56 11,20 IE00B7WF0L28 11,23 -
Class B GBP Ingen 15,40 -0,03 -0,19 17,33 13,12 15,38 IE00B1XFCG84 15,42 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Ked Hogan
Ked Hogan
Philip Hodges
Philip Hodges
Matt Silva
Matt Silva
Antoniya Smilkova
Antoniya Smilkova
Ditesh Verma
Ditesh Verma
Group FBSG Portfolio Management
Group FBSG Portfolio Management

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.