Aksjer

BGF European Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 14.feb.2020 EUR 1 203,27
Antall beholdninger per 31.jan.2020 37
Basisvaluta EUR
Fondsstart 30.nov.1993
Startdato 21.nov.2012
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Other Equity
Referanseindeks MSCI Europe Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,07%
ISIN LU0827890574
Bloomberg-børskode BEUD2UH
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B91YWQ3
Bloomberg-referanse, børskode M7EU
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 100 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2020
Navn Vekt (%)
SAFRAN SA 5,62
RELX PLC 5,30
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,23
SIKA AG 5,19
ROYAL UNIBREW A/S 4,78
Navn Vekt (%)
ASML HOLDING NV 4,74
SAP SE 4,69
NOVO NORDISK A/S 4,40
LONZA GROUP AG 4,30
ADIDAS AG 4,03
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 Hedged USD Ingen 19,46 0,07 0,36 19,46 14,39 - LU0827890574 - -
Class A2 EUR Ingen 136,25 0,50 0,37 136,25 104,37 - LU0011846440 - -
Class D2 USD Ingen 164,43 0,62 0,38 164,63 130,06 - LU0411709727 - -
Class D4 GBP Årlig 106,47 0,55 0,52 107,03 86,58 - LU0827879098 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 15,88 0,06 0,38 15,88 11,92 - LU0963555726 - -
Class I2 EUR Ingen 151,96 0,55 0,36 151,96 115,25 - LU0368230461 - -
Class A4 GBP Årlig 106,10 0,55 0,52 106,65 86,28 - LU0204061864 - -
Class D2 EUR Ingen 151,46 0,56 0,37 151,46 115,15 - LU0252966055 - -
Class A2 Hedged NZD Ingen 15,43 0,05 0,33 15,43 11,61 - LU1023060319 - -
Class D4 EUR Ingen 127,26 0,04 0,03 127,26 98,60 - LU1852330817 - -
Class X2 JPY Ingen 19 434,00 75,00 0,39 19 494,00 15 339,00 - LU1165522308 - -
Class X2 EUR Ingen 163,12 0,60 0,37 163,12 122,78 - LU0147392624 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 13,56 0,05 0,37 13,56 10,33 - LU1023060665 - -
Class A4 EUR Årlig 126,68 0,46 0,36 126,68 97,83 - LU0408221439 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 128,96 0,49 0,38 128,96 96,06 - LU1210724834 - -
Class A2 USD Ingen 147,92 0,56 0,38 148,17 117,89 - LU0171280430 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 15,50 0,06 0,39 15,50 11,43 - LU1438596576 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 20,25 0,08 0,40 20,25 15,15 - LU0788108743 - -
Class A2 Hedged CAD Ingen 14,14 0,05 0,35 14,14 10,62 - LU1023060079 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 14,87 0,05 0,34 14,87 11,22 - LU1023059733 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 20,90 0,08 0,38 20,90 15,57 - LU0526926950 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Stefan Gries
Stefan Gries

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.