Aksjer

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Fra
31.03.2021
Til
31.03.2022
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2022

4,34 1,23 2,83 0,50 10,23
Referanseindeks (%)

per 31.mar.2022

1,21 2,48 2,38 0,64 0,20
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
11,45 4,65 3,82 - 5,32
Referanse (%)

per 30.apr.2022

0,23 1,01 1,37 - 0,91
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
3,22 1,92 1,19 11,45 14,60 20,61 - 62,91
Referanse (%)

per 30.apr.2022

0,13 0,05 0,11 0,23 3,06 7,03 - 8,93

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 24.mai.2022 USD 792,00
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger 3 778
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 17.feb.2012
Startdato 28.nov.2012
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Equity Market Neutral USD
Referanseindeks 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,20%
ISIN LU0849781678
Bloomberg-børskode BSADX2U
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B8VYJB0
Bloomberg-referanse, børskode 1
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering USD 10 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn under undersøkelses- og beslutningsfasene av investeringsprosessen. Dette kan inkludere relevant, intern ESG-forskning, som sammen med flere andre undersøkelsesresultater danner grunnlag for den aktive porteføljevektingen i forhold til en referanseindeks (eller vekting implementert for å oppnå et absolutt avkastningsutfall, hvis aktuelt). Fondets forvalter gjennomfører regelmessige porteføljeevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen, samt de primære investeringslederne. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

4 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund Class X2, per 30.apr.2022 vurdert mot 94 Equity Market Neutral USD fond.

Beholdning

Beholdning

per 29.apr.2022
Navn Vekt (%)
COLGATE-PALMOLIVE CO 2,56
CMS ENERGY CORPORATION 2,51
METLIFE INC 2,42
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 2,28
DTE ENERGY COMPANY 2,16
Navn Vekt (%)
ENTERGY CORPORATION 1,92
ILLINOIS TOOL WORKS INC 1,85
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 1,84
OGE ENERGY CORPORATION 1,65
AGILENT TECHNOLOGIES INC 1,62
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Long Short Nett
Beklager, aktivaklasser er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Allokeringene kan endres.
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Long Short Nett
Beklager, løpetid er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Beklager, valutadata er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Beklager, klassifiseringer er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Long Short Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class X2 USD Ingen 175,80 1,81 1,04 178,86 159,11 - LU0849781678 - -
Class A2 USD Ingen 140,81 1,34 0,96 142,90 129,68 - LU0725887540 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 130,72 1,31 1,01 132,78 120,65 - LU0725892383 - -
Class D2 USD Ingen 121,44 1,02 0,85 123,24 111,75 - LU1238068321 - -
Class I2 Hedged JPY - 10 356,56 83,99 0,82 10 514,61 9 540,65 - LU1791183780 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 128,36 1,29 1,02 130,56 118,68 - LU0765562458 - -
Class I2 Hedged SEK - 99,98 1,00 1,01 101,51 91,73 - LU1873114208 - -
Class A2 GBP Ingen 178,50 2,67 1,52 185,72 145,85 - LU0784324112 - -
Class A2 AUD Ingen 200,09 2,35 1,19 210,01 169,13 - LU0840974975 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 107,00 0,88 0,83 108,67 98,76 - LU1323999489 - -
Class A2 EUR - 110,48 0,17 0,15 115,82 90,20 - LU1991022069 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 117,08 1,08 0,93 118,83 107,60 - LU1246651910 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 105,39 1,05 1,01 107,27 97,51 - LU1238068594 - -
Class I2 USD Ingen 115,66 0,97 0,85 117,37 106,33 - LU1653088168 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 125,51 1,26 1,01 127,90 116,37 - LU0725892466 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.