Aksjer

BSF BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund Aggregate

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  Fra
30.06.2015
Til
30.06.2016
Fra
30.06.2016
Til
30.06.2017
Fra
30.06.2017
Til
30.06.2018
Fra
30.06.2018
Til
30.06.2019
Fra
30.06.2019
Til
30.06.2020
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.

per 30.jun.2020

- - - 20,34 -23,56

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 14.jul.2020 USD 12,86
Antall beholdninger per 30.jun.2020 70
Basisvaluta USD
Fondsstart 14.nov.2012
Startdato 06.des.2017
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Alt - Long/Short Equity - Other
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,40%
ISIN LU0852339042
Bloomberg-børskode BSEAX2U
Åpningsgebyr -
Referansens suksesshonorarbeløp -
SEDOL B7CPRT9
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering USD 10 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets underliggende beholdninger (ekskludert kontantposisjoner) være dekket av MSCI ESG Research, fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI-rating er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Åpenhet om beregningene av selskapsengasjement er ikke en indikasjon på et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke en integrering av ESG-kriterier et fonds investeringsmålsetting eller begrenser investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det finnes ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende screening vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.


Selskapers engasjementsmålinger kalkuleres ved bruk av MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 30.jun.2020
Navn Vekt (%)
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 4,05
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,38
BANCO BRADESCO SA 3,08
YANDEX NV 3,07
CHINA MOBILE LTD 2,95
Navn Vekt (%)
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 2,81
EMAAR PROPERTIES PJSC 2,71
HUAZHU GROUP LTD 2,69
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA 2,54
MAGNIT PAO 2,48
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class X2 USD Ingen - - - - - - LU0852339042 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 89,60 1,19 1,35 118,28 88,34 - LU0863014311 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 87,02 1,19 1,39 115,45 85,77 - LU0852336535 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 83,27 1,14 1,39 110,51 82,07 - LU0995223301 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 80,12 1,07 1,35 106,80 78,99 - LU0997362594 - -
Class I2 EUR Ingen 119,22 1,24 1,05 158,43 117,98 - LU1033658300 - -
Class D2 USD Ingen 96,29 1,30 1,37 125,49 94,92 - LU0852332542 - -
Class I2 USD Ingen 84,56 1,14 1,37 109,88 83,35 - LU1033658136 - -
Class I4 GBP Årlig 108,00 2,39 2,26 143,54 105,61 - LU1033658722 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 86,77 1,19 1,39 114,56 85,51 - LU0965649881 - -
Class A2 USD Ingen 89,75 1,21 1,37 117,53 88,48 - LU0944773521 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.