Renter

iShares Global Government Bond Index Fund (LU)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 15.feb.2019 USD 497,95
Antall beholdninger per 31.jan.2019 840
Basisvaluta USD
Fondsstart 23.okt.2012
Startdato 09.nov.2012
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Bond
Referanseindeks FTSE World Government Bond Index in EUR
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,21%
ISIN LU0852473874
Bloomberg-børskode BGIGGN7
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B8WSNH5
Bloomberg-referanse, børskode SBWGU
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 50 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Class N7, per 31.jan.2019 vurdert mot 908 Global Bond fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
TREASURY NOTE 1.375 01/31/2021 1,02
TREASURY NOTE 1.75 06/30/2022 0,89
TREASURY NOTE 1.625 05/15/2026 0,68
TREASURY NOTE 2.25 02/29/2020 0,52
TREASURY NOTE 2.625 08/15/2020 0,51
Navn Vekt (%)
TREASURY NOTE 2.25 12/31/2023 0,48
TREASURY NOTE 2.25 08/15/2027 0,48
TREASURY NOTE 2.125 08/31/2020 0,47
TREASURY NOTE 1.25 02/29/2020 0,44
TREASURY NOTE 2 02/15/2023 0,43
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class N7 EUR Halvårlig 103,13 0,25 0,24 103,14 99,25 - LU0852473874 - -
Class D2 USD - 99,38 0,20 0,20 100,37 95,94 - LU1811364139 - -
Class A2 USD Ingen 95,97 0,20 0,21 96,94 93,05 - LU0836513852 - -
Class X2 EUR Ingen 92,98 -0,41 -0,44 101,80 92,98 - LU0839970364 - -
Class N2 EUR Ingen 86,71 0,21 0,24 86,72 83,45 - LU0965779233 - -
Class D2 EUR Ingen 116,19 0,28 0,24 116,21 111,83 - LU0875157884 - -
Class X2 USD Ingen 98,93 0,20 0,20 99,91 95,82 - LU0826459850 - -
Class N2 USD Ingen 98,13 0,20 0,20 99,11 95,06 - LU0839971503 - -
Class F2 USD Ingen 97,85 0,20 0,20 98,83 94,81 - LU0836517176 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.