Aksjer

BGF Asia Pacific Equity Income Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 15.feb.2019 USD 417,56
Antall beholdninger per 31.jan.2019 55
Basisvaluta USD
Fondsstart 18.sep.2009
Startdato 07.nov.2012
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Asia-Pacific ex-Japan Equity Income
Referanseindeks MSCI All Country Asia Pacific Ex Japan Index, Net Dividends in GBP
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,86%
ISIN LU0852073260
Bloomberg-børskode BGA2RFS
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B89W455
Bloomberg-referanse, børskode NDUECAPF
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 5 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,06
CK ASSET HOLDINGS LTD 3,87
BANK OF CHINA LTD 3,73
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,11
SPARK NEW ZEALAND LTD 3,09
Navn Vekt (%)
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD 2,86
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,72
SJM HOLDINGS LTD 2,64
SK HYNIX INC 2,49
SIAM COMMERCIAL BANK PCL 2,46
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 GBP Ingen 15,85 -0,20 -1,25 18,02 14,68 - LU0852073260 - -
Class X2 USD Ingen 12,82 -0,13 -1,00 15,21 11,74 - LU1333799754 - -
Class D5G Hedged SGD Kvartalsvis 12,37 -0,13 -1,04 15,46 11,36 - LU0827874966 - -
Class D5G USD Kvartalsvis 13,33 -0,13 -0,97 16,43 12,22 - LU0827875005 - -
Class D2 USD Ingen 17,74 -0,18 -1,00 21,24 16,27 - LU0628613555 - -
Class X6 USD Monthly Stable 11,25 -0,11 -0,97 13,72 10,33 - LU1390056270 - -
Class A5G Hedged SGD Kvartalsvis 11,69 -0,12 -1,02 14,71 10,74 - LU0414403682 - -
Class A5G USD Kvartalsvis 12,58 -0,13 -1,02 15,61 11,54 - LU0414403500 - -
Class I2 USD Ingen 11,11 -0,12 -1,07 13,27 10,19 - LU1523255765 - -
Class D4G GBP Årlig 12,72 -0,16 -1,24 14,80 11,76 - LU1379100800 - -
Class A8 Hedged ZAR Monthly Stable with IRD 91,58 -0,94 -1,02 115,61 84,34 - LU1109561776 - -
Class A2 USD Ingen 16,72 -0,17 -1,01 20,16 15,34 - LU0414403419 - -
Class A5G HKD Kvartalsvis 98,73 -0,99 -0,99 122,42 90,43 - LU0448666767 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 100,41 -1,02 -1,01 126,31 92,54 - LU0765512784 - -
Class A8 Hedged CNY Monthly Stable with IRD 104,88 -1,08 -1,02 105,96 96,67 - LU1257007481 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 12,63 -0,13 -1,02 15,88 11,63 - LU0916957664 - -
Class A6 USD Monthly Stable 13,15 -0,13 -0,98 16,35 12,10 - LU0738912210 - -
Class A4G Hedged EUR Årlig 9,21 -0,09 -0,97 11,79 8,48 - LU1031077412 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Alethea Leung
Alethea Leung
Oisin Crawley
Oisin Crawley

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.