Renter

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet
  Fra
31.12.2016
Til
31.12.2017
Fra
31.12.2017
Til
31.12.2018
Fra
31.12.2018
Til
31.12.2019
Fra
31.12.2019
Til
31.12.2020
Fra
31.12.2020
Til
31.12.2021
Totalavkastning (%)

per 31.des.2021

-0,06 0,76 6,60 4,82 -3,68
Referanseindeks (%)

per 31.des.2021

0,15 0,88 6,72 5,03 -3,54
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-3,68 2,48 1,62 - 3,26
Referanse (%)

per 31.des.2021

-3,54 2,63 1,78 - 3,39
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-3,68 -1,75 -0,47 -0,53 -3,68 7,63 8,38 - 34,23
Referanse (%)

per 31.des.2021

-3,54 -1,66 -0,57 -0,55 -3,54 8,11 9,23 - 35,82
  2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) -0,06 0,76 6,60 4,82 -3,68
Referanseindeks (%) 0,15 0,88 6,72 5,03 -3,54

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva -
Net Assets of Fund per 25.jan.2022 EUR 104 587 071
Startdato 23.okt.2012
Fondsstart 23.okt.2012
Seriens valuta EUR
Basisvaluta EUR
Aktivaklasse Renter
SFDR-klassifisering Annet
Referanseindeks FTSE EMU Government Bond Index
Indeksbørskode -
Åpningsgebyr 5,00
Løpende gebyrer 0,21%
Kostnadsprosent 0,15%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering EUR 50 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar EUR Government Bond
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg Ticker -
ISIN LU0839963237
SEDOL B7M60Z9

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 31.des.2021 329
Vektet gjsn. avkastning til forfall per - -
Effektiv durasjon per 31.des.2021 8,57
Vektet gjsn. forfall per 31.des.2021 10,14
3 års beta per 31.des.2021 0,97
Standardavvik 3 år per 31.des.2021 4,44%

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 07.jan.2022 A
MSCI ESG prosentvis dekning per 07.jan.2022 100,00
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 07.jan.2022 6,06
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 07.jan.2022 44,32
Fondets Lipper Global-klassifisering per 07.jan.2022 Bond EMU Government
Fond i sammenligningsgruppen per 07.jan.2022 176
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per - -
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 07.jan.2022 0,00
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 07.jan.2022, basert på eksisterende beholdninger den 31.aug.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

4 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Class N2, per 31.des.2021 vurdert mot 585 EUR Government Bond fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.des.2021
Navn Vekt (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 05/25/2023 1,17
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.5 04/25/2029 1,16
ITALY (REPUBLIC OF) 9 11/01/2023 1,02
ITALY (REPUBLIC OF) 5.25 11/01/2029 0,91
FRANCE (REPUBLIC OF) 6 10/25/2025 0,91
Navn Vekt (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.25 10/25/2023 0,88
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,88
SPAIN (KINGDOM OF) 6 01/31/2029 0,88
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.75 10/25/2032 0,87
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,85
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.des.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.des.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.des.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.des.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class N2 EUR Ingen 133,97 -0,12 -0,09 25.jan.2022 139,16 133,23 LU0839963237 -
Class X2 EUR Ingen 135,89 -0,12 -0,09 25.jan.2022 140,94 135,00 LU0826454976 -
Class N7 EUR Halvårlig 121,29 -0,11 -0,09 25.jan.2022 126,47 120,65 LU0852473791 -
Class A2 EUR Ingen 129,95 -0,13 -0,10 25.jan.2022 135,44 129,27 LU0836513266 -
Class F2 EUR Ingen 133,60 -0,12 -0,09 25.jan.2022 138,82 132,89 LU0836516103 -
Class D2 EUR Ingen 130,40 -0,13 -0,10 25.jan.2022 135,50 129,71 LU0839964631 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.