Aksjer

BSF European Opportunities Extension Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 22.feb.2019 EUR 1 000,85
Antall beholdninger per 31.jan.2019 132
Basisvaluta EUR
Fondsstart 31.aug.2007
Startdato 18.okt.2012
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Europe Flex-Cap Equity
Referanseindeks S&P Europe BMI in GBP Performance Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,39%
ISIN LU0827973438
Bloomberg-børskode BRED4RF
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 20,00%
SEDOL B7MJ7Z7
Bloomberg-referanse, børskode CGBMI_EUR
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 100 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BSF European Opportunities Extension Fund Class D4, per 31.jan.2019 vurdert mot 349 Europe Flex-Cap Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
NOVO NORDISK A/S 5,80
RELX PLC 4,58
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 4,14
LONZA GROUP AG 4,12
STRAUMANN HOLDING AG 4,09
Navn Vekt (%)
ROYAL UNIBREW A/S 3,95
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 3,94
DSV A/S 3,83
ALTEN SA 3,80
KINEPOLIS GROUP NV 3,56
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D4 GBP Årlig 306,85 0,43 0,14 338,66 278,74 - LU0827973438 - -
Class I2 EUR Ingen 189,14 -0,06 -0,03 202,02 165,43 - LU1055043068 - -
Class A2 EUR Ingen 348,46 -0,12 -0,03 374,26 305,15 - LU0313923228 - -
Class D3G EUR Månedlig 129,87 -0,05 -0,04 139,47 113,70 - LU1244156755 - -
Class X2 EUR Ingen 211,38 -0,07 -0,03 224,67 184,59 - LU1083780855 - -
Class A4 GBP Årlig 300,72 0,41 0,14 332,80 273,38 - LU0313923905 - -
Class D2 EUR Ingen 357,83 -0,12 -0,03 382,97 313,11 - LU0418791066 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

David Tovey
David Tovey
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.