Aksjer

BGF Japan Flexible Equity Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Fra
31.03.2021
Til
31.03.2022
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2022

11,32 -4,36 -6,72 48,95 -3,51
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-3,72 8,47 6,93 - 11,57
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-7,32 -1,70 -1,14 -3,72 27,63 39,82 - 185,87

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i JPY.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 25.mai.2022 JPY 31 119,87
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 31.mar.2022 48
Basisvaluta Japanske yen
Fondsstart 18.feb.2005
Startdato 27.sep.2012
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Other Equity
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,08%
ISIN LU0827883793
Bloomberg-børskode BJVD2EH
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B8KJZ29
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 100 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 06.mai.2022 AA
MSCI ESG prosentvis dekning per 06.mai.2022 100,00
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 06.mai.2022 7,67
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 06.mai.2022 38,72
Fondets Lipper Global-klassifisering per 06.mai.2022 Equity Japan
Fond i sammenligningsgruppen per 06.mai.2022 891
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 06.mai.2022 80,06
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 06.mai.2022 96,74
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 06.mai.2022, basert på eksisterende beholdninger den 30.nov.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og beslutningsfasene i investeringsprosessen. Dette kan inkludere relevant tredjepartskunnskap, så vel som interne kommentarer og tilbakemeldinger fra BlackRocks investeringsforvaltningsteam vedrørende selskapsstyringshensyn Fondforvalterens løpende monitorering av porteføljen inkluderer regelmessige porteføljeevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen, samt de primære investeringslederne. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

3 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Japan Flexible Equity Fund Class D2 Hedged, per 31.jul.2018 vurdert mot 228 Other Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 29.apr.2022
Navn Vekt (%)
TOYOTA MOTOR CORPORATION 7,17
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 4,13
SONY GROUP CORP 3,43
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,36
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 2,89
Navn Vekt (%)
HONDA MOTOR CO LTD 2,83
NIDEC CORPORATION 2,67
PANASONIC HOLDINGS CORP 2,62
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION 2,61
ORIX CORPORATION 2,58
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringene kan endres.
Beklager, valutadata er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 Hedged EUR Ingen 11,65 -0,04 -0,34 13,92 11,00 - LU0827883793 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,83 -0,04 -0,37 13,00 10,25 - LU0255399239 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 18,45 -0,06 -0,32 21,86 17,40 - LU0940328577 - -
Class A2 EUR Ingen 13,55 -0,01 -0,07 16,71 13,43 - LU0212924608 - -
Class A4 GBP Årlig 11,37 -0,10 -0,87 14,04 11,05 - LU0236176334 - -
Class D2 USD Ingen 16,15 -0,12 -0,74 21,98 15,83 - LU0827883520 - -
Class A2 JPY Ingen 1 838,00 -6,00 -0,33 2 170,00 1 729,00 - LU0249410860 - -
Class I2 JPY Ingen 1 673,00 -5,00 -0,30 1 961,00 1 571,00 - LU1495982941 - -
Class A2 USD Ingen 14,45 -0,10 -0,69 19,76 14,16 - LU0212924517 - -
Class D2 EUR Ingen 15,14 -0,02 -0,13 18,59 15,01 - LU0827883447 - -
Class X2 GBP GBP - 14,29 -0,12 -0,83 17,43 13,86 - LU1967588366 - -
Class D4 GBP Årlig 11,65 -0,10 -0,85 14,32 11,31 - LU0827883363 - -
Class X2 JPY Ingen 2 277,00 -7,00 -0,31 2 655,00 2 134,00 - LU0497860428 - -
Class X2 Hedged EUR - 13,55 -0,04 -0,29 16,08 12,77 - LU2004776857 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Tad Fukushima
Tad Fukushima
Rie Shigekawa
Rie Shigekawa

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.