Renter

BGF Euro Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 05.aug.2020 EUR 5 143,20
Antall beholdninger per 30.jun.2020 827
Basisvaluta EUR
Fondsstart 31.mar.1994
Startdato 20.sep.2012
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar EUR Diversified Bond
Referanseindeks Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,62%
ISIN LU0827877555
Bloomberg-børskode BGEBD3E
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B8D0CR3
Bloomberg-referanse, børskode LEHEUR500P
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 100 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle, viktige bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, vil ESG-integrering ikke endre et fonds investeringsmål eller begrense investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering Fondets ESG-persentil sammenlignet med Lipper-sammenligningsgruppen. per 09.jul.2020 63,67
Fondets Lipper Global-klassifisering Fondets sammenligningsgruppe som definert av Lipper Global-klassifiseringen. per 09.jul.2020 Bond EUR
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 09.jul.2020, basert på eksisterende beholdninger i 31.jan.2020. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets underliggende beholdninger (ekskludert kontantposisjoner) være dekket av MSCI ESG Research, fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Åpenhet om beregningene av selskapsengasjement er ikke en indikasjon på et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke en integrering av ESG-kriterier et fonds investeringsmålsetting eller begrenser investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det finnes ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende screening vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.


Selskapers engasjementsmålinger kalkuleres ved bruk av MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Euro Bond Fund Class D3, per 31.jul.2020 vurdert mot 1149 EUR Diversified Bond fond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar har gitt en gullmedalje til fondet, som er den høyeste utmerkelse.

Beholdning

Beholdning

per 30.jun.2020
Navn Vekt (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.25 07/04/2039 1,92
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,47
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,32
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 11/15/2024 1,32
ITALY (REPUBLIC OF) 0.05 04/15/2021 0,98
Navn Vekt (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0,96
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 0,91
UNEDIC MTN RegS 0.875 05/25/2028 0,84
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 09/15/2022 0,82
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 05/25/2048 0,80
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 30.jun.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.jun.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.jun.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 30.jun.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.jun.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.jun.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D3 EUR Månedlig 20,95 -0,03 -0,14 21,11 19,56 - LU0827877555 - -
Class I4 Hedged USD - 11,35 -0,02 -0,18 11,37 10,53 - LU1808491812 - -
Class X2 EUR Ingen 34,89 -0,06 -0,17 34,95 32,46 - LU0298377911 - -
Class A4 EUR Årlig 28,01 -0,05 -0,18 28,29 26,16 - LU0430265933 - -
Class A3 USD Månedlig 24,85 0,30 1,22 24,85 21,10 - LU0172748641 - -
Class A3 EUR Månedlig 20,90 -0,03 -0,14 21,08 19,51 - LU0172396516 - -
Class A2 EUR Ingen 30,93 -0,05 -0,16 31,19 28,88 - LU0050372472 - -
Class D4 GBP Årlig 25,56 0,05 0,20 26,13 23,17 - LU0827877712 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 11,43 -0,02 -0,17 11,48 10,64 - LU1376384282 - -
Class D3 USD Månedlig 24,91 0,31 1,26 24,91 21,15 - LU0827877639 - -
Class D2 EUR Ingen 32,42 -0,05 -0,15 32,59 30,23 - LU0297941469 - -
Class I2 EUR Ingen 15,56 -0,03 -0,19 15,62 14,51 - LU0368229703 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 11,39 -0,02 -0,18 11,44 10,61 - LU1376384365 - -
Class A1 EUR Månedlig 20,91 -0,03 -0,14 21,08 19,52 - LU0118259232 - -
Class A4 GBP Årlig 25,42 0,04 0,16 25,99 23,10 - LU0204069685 - -
Class D4 EUR Årlig 12,43 -0,02 -0,16 12,56 11,59 - LU0938162699 - -
Class I4 EUR - 10,71 -0,02 -0,19 10,82 9,98 - LU1808491655 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 114,24 -0,20 -0,17 114,44 106,26 - LU1499592381 - -
Class D2 USD Ingen 38,55 0,47 1,23 38,55 32,69 - LU0827877472 - -
Class A2 USD Ingen 36,78 0,45 1,24 36,78 31,23 - LU0171279184 - -
Class A1 USD Månedlig 24,86 0,30 1,22 24,86 21,11 - LU0171278889 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 12,47 -0,03 -0,24 12,50 11,58 - LU1376384100 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 12,48 -0,02 -0,16 12,60 11,66 - LU1266592374 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 14,29 -0,02 -0,14 14,31 13,29 - LU0869650977 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 1 097,00 -2,00 -0,18 1 102,00 1 023,00 - LU1668661629 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 14,68 -0,03 -0,20 14,71 13,63 - LU0869640077 - -
Class A2 CZK Ingen 806,81 -4,85 -0,60 829,88 761,34 - LU1791174284 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 11,10 -0,02 -0,18 11,19 10,37 - LU1180456292 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1 081,00 -2,00 -0,18 1 091,00 1 010,00 - LU1668663914 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Ronald van Loon
Ronald van Loon
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.