Aksjer

BSF European Absolute Return Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 25.jun.2019 EUR 1 718,17
Antall beholdninger per 31.mai.2019 123
Basisvaluta EUR
Fondsstart 27.feb.2009
Startdato 25.jul.2012
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Alt - Market Neutral - Equity
Referanseindeks 3 Month Euro Libor Rate
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,38%
ISIN LU0802637750
Bloomberg-børskode BLEUD2R
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 20,00%
SEDOL B7KTDW8
Bloomberg-referanse, børskode ECC0TR03
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 100 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BSF European Absolute Return Fund Class D2 Hedged, per 31.jul.2018 vurdert mot 194 Alt - Market Neutral - Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.mai.2019
Navn Vekt (%)
NOVO NORDISK A/S 2,76
RELX PLC 2,62
SIKA AG 2,55
LONZA GROUP AG 2,47
DSV A/S 2,38
Navn Vekt (%)
STRAUMANN HOLDING AG 2,27
SAFRAN SA 2,25
ROYAL UNIBREW A/S 1,59
DCC PLC 1,55
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 1,55
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.mai.2019

% av markedskap.

Type Long Short Nett
per 31.mai.2019

% av markedskap.

Type Long Short Nett
per 31.mai.2019

% av markedskap.

Type Long Short Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 Hedged GBP Ingen 148,94 0,36 0,24 148,94 138,94 - LU0802637750 - -
Class D2 EUR Ingen 142,35 0,33 0,23 142,35 134,19 - LU0414666189 - -
Class I2 EUR Ingen 144,66 0,35 0,24 144,66 136,18 - LU0776931064 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 138,74 0,32 0,23 138,74 131,11 - LU0748867792 - -
Class D4 EUR Årlig 140,03 0,33 0,24 140,03 131,96 - LU0827970921 - -
Class A2 EUR Ingen 136,90 0,32 0,23 136,90 129,30 - LU0411704413 - -
Class A4 EUR Årlig 136,85 0,33 0,24 136,85 129,15 - LU0414668557 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

David Tovey
David Tovey
Stefan Gries
Stefan Gries

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.