Aksjer

BGF Asia Pacific Equity Income Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i HKD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 03.aug.2020 USD 236,56
Antall beholdninger per 30.jun.2020 58
Basisvaluta USD
Fondsstart 18.sep.2009
Startdato 02.apr.2012
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Other Equity
Referanseindeks MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,86%
ISIN LU0765512784
Bloomberg-børskode BGAPA6H
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B51NKB3
Bloomberg-referanse, børskode NDUECAPF
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering HKD 5 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Distribuerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle, viktige bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, vil ESG-integrering ikke endre et fonds investeringsmål eller begrense investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering Fondets ESG-persentil sammenlignet med Lipper-sammenligningsgruppen. per 09.jul.2020 72,26
Fondets Lipper Global-klassifisering Fondets sammenligningsgruppe som definert av Lipper Global-klassifiseringen. per 09.jul.2020 Equity Asia Pacific ex Japan
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 09.jul.2020, basert på eksisterende beholdninger i 31.jan.2020. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets underliggende beholdninger (ekskludert kontantposisjoner) være dekket av MSCI ESG Research, fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Åpenhet om beregningene av selskapsengasjement er ikke en indikasjon på et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke en integrering av ESG-kriterier et fonds investeringsmålsetting eller begrenser investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det finnes ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende screening vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.


Selskapers engasjementsmålinger kalkuleres ved bruk av MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 30.jun.2020
Navn Vekt (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,90
TENCENT HOLDINGS LTD 6,80
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,65
CNOOC LTD 2,56
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 2,47
Navn Vekt (%)
HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD 2,45
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 2,37
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD 2,31
BLACKROCK PREMIER FUNDS - BLACKROCK CHINA A-SHARES FUND 2,23
PETRONET LNG LTD 2,18
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 30.jun.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.jun.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.jun.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 95,11 -0,76 -0,79 108,53 69,62 - LU0765512784 - -
Class A6 USD Monthly Stable 12,54 -0,10 -0,79 14,28 9,18 - LU0738912210 - -
Class I2 USD Ingen 11,35 -0,09 -0,79 12,58 8,15 - LU1523255765 - -
Class D5G USD Kvartalsvis 12,90 -0,10 -0,77 14,56 9,37 - LU0827875005 - -
Class A2 GBP Ingen 15,72 0,06 0,38 17,49 12,69 - LU0852073260 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 11,73 -0,09 -0,76 13,64 8,61 - LU0916957664 - -
Class A5G Hedged SGD Kvartalsvis 10,93 -0,09 -0,82 12,57 8,00 - LU0414403682 - -
Class A4G Hedged EUR Årlig 8,54 -0,07 -0,81 9,70 6,21 - LU1031077412 - -
Class A8 Hedged ZAR Monthly Stable with IRD 85,65 -0,70 -0,81 99,98 63,19 - LU1109561776 - -
Class A2 USD Ingen 16,83 -0,14 -0,82 18,76 12,13 - LU0414403419 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 100,03 -0,79 -0,78 113,60 72,86 - LU1257007481 - -
Class D4G GBP Årlig 12,33 0,04 0,33 13,67 9,93 - LU1379100800 - -
Class A5G HKD Kvartalsvis 93,29 -0,74 -0,79 106,03 67,99 - LU0448666767 - -
Class X2 USD Ingen 13,24 -0,10 -0,75 14,61 9,48 - LU1333799754 - -
Class D5G Hedged SGD Kvartalsvis 11,70 -0,09 -0,76 13,40 8,53 - LU0827874966 - -
Class D2 USD Ingen 18,06 -0,14 -0,77 20,04 12,98 - LU0628613555 - -
Class A5G USD Kvartalsvis 12,04 -0,09 -0,74 13,65 8,77 - LU0414403500 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Alethea Leung
Alethea Leung
Stephen Andrews
Stephen Andrews

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.