Aksjer

BGF Systematic Global SmallCap Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 07.aug.2020 USD 174,46
Antall beholdninger per 30.jun.2020 1 630
Basisvaluta USD
Fondsstart 04.nov.1994
Startdato 28.jul.2008
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Global Small-Cap Equity
Referanseindeks MSCI ACWI Small Cap Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,12%
ISIN LU0376433602
Bloomberg-børskode BGLOSED
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B3BPW19
Bloomberg-referanse, børskode MSWRSMLEUR
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 100 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets underliggende beholdninger (ekskludert kontantposisjoner) være dekket av MSCI ESG Research, fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI-rating er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Systematic Global SmallCap Fund Class D2, per 31.jul.2020 vurdert mot 263 Global Small-Cap Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.jul.2020
Navn Vekt (%)
RIGHTMOVE PLC 0,51
QTS REALTY REIT INC TRUST CLASS A 0,46
CARLISLE COMPANIES INC 0,44
ALSTRIA OFFICE REIT AG 0,43
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 0,40
Navn Vekt (%)
TORO 0,40
GENERAC HOLDINGS INC 0,38
ETSY INC 0,35
EURONEXT NV 0,35
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD 0,34
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 EUR Ingen 94,75 0,36 0,38 112,65 65,61 - LU0376433602 - -
Class A2 USD Ingen 101,89 -0,37 -0,36 113,21 64,92 - LU0054578231 - -
Class A2 EUR Ingen 86,57 0,33 0,38 103,28 60,11 - LU0171288334 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 10,99 -0,04 -0,36 12,76 7,12 - LU1023057448 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Kevin Franklin
Kevin Franklin

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.