Renter

BGF Global Government Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 15.feb.2019 USD 641,19
Antall beholdninger per 31.jan.2019 388
Basisvaluta USD
Fondsstart 14.mai.1987
Startdato 30.jun.1987
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Bond - EUR Hedged
Referanseindeks FTSE WGBI Index 100% Hedged in USD
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,96%
ISIN LU0297942863
Bloomberg-børskode MISGSHU
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B1YLKF0
Bloomberg-referanse, børskode SBWGC
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 5 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Global Government Bond Fund Class A2 Hedged, per 31.jan.2019 vurdert mot 409 Global Bond - EUR Hedged fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 2,45
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 06/12/2020 1,98
TREASURY NOTE 2.5 06/30/2020 1,82
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1,73
TREASURY NOTE 2 10/31/2022 1,72
Navn Vekt (%)
TREASURY NOTE 2.375 01/31/2023 1,69
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0 05/25/2021 1,63
TREASURY NOTE 1.5 02/28/2023 1,56
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 1,49
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.5 05/25/2025 1,28
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 Hedged EUR Ingen 25,43 -0,01 -0,04 25,79 24,76 - LU0297942863 - -
Class I4 Hedged EUR - 9,96 0,00 0,00 10,01 9,68 - LU1811366183 - -
Class A1 Hedged EUR Daglig 18,35 0,00 0,00 18,73 17,90 - LU0297940495 - -
Class D3 Hedged EUR Månedlig 18,21 -0,01 -0,05 18,60 17,77 - LU0827881821 - -
Class A3 Hedged GBP Månedlig 9,64 0,00 0,00 9,74 9,36 - LU1484781395 - -
Class X2 Hedged SEK Ingen 97,99 -0,03 -0,03 98,67 95,12 - LU1495984053 - -
Class A3 Hedged HKD Månedlig 97,51 -0,02 -0,02 97,94 94,46 - LU1484781478 - -
Class I2 USD Ingen 10,54 0,00 0,00 10,54 10,12 - LU1567964413 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 10,73 -0,01 -0,09 10,80 10,42 - LU1083813532 - -
Class A3 USD Månedlig 20,64 -0,01 -0,05 20,65 19,91 - LU0172412149 - -
Class D3 USD Månedlig 20,67 0,00 0,00 20,67 19,94 - LU0827882043 - -
Class A1 USD Daglig 20,61 0,00 0,00 20,61 19,88 - LU0118256485 - -
Class X2 USD Ingen 10,49 0,00 0,00 10,49 10,06 - LU0462857607 - -
Class X2 Hedged NOK - 101,57 -0,03 -0,03 101,65 98,02 - LU1806518707 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 26,54 -0,01 -0,04 26,84 25,81 - LU0329591563 - -
Class A3 Hedged EUR Månedlig 18,19 -0,01 -0,05 18,57 17,75 - LU0297943168 - -
Class D2 USD Ingen 29,93 -0,01 -0,03 29,94 28,77 - LU0540001038 - -
Class A2 USD Ingen 29,04 0,00 0,00 29,05 27,95 - LU0006061385 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.