Aksjer

BGF Systematic Global Equity High Income Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  Fra
31.03.2015
Til
31.03.2016
Fra
31.03.2016
Til
31.03.2017
Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.

per 31.mar.2020

-2,13 7,51 10,21 3,81 -14,24

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 02.jul.2020 USD 1 307,80
Antall beholdninger per 29.mai.2020 374
Basisvaluta USD
Fondsstart 13.okt.2006
Startdato 20.jun.2008
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Global Equity Income
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,92%
ISIN LU0368268602
Bloomberg-børskode BGGNUD2
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B39TX76
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 100 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets underliggende beholdninger (ekskludert kontantposisjoner) være dekket av MSCI ESG Research, fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI-rating er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Åpenhet om beregningene av selskapsengasjement er ikke en indikasjon på et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke en integrering av ESG-kriterier et fonds investeringsmålsetting eller begrenser investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det finnes ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende screening vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.


Selskapers engasjementsmålinger kalkuleres ved bruk av MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Systematic Global Equity High Income Fund Class D2, per 30.jun.2020 vurdert mot 902 Global Equity Income fond.

Beholdning

Beholdning

per 29.mai.2020
Navn Vekt (%)
APPLE INC 3,38
ALPHABET INC 3,12
AMAZON.COM INC 3,09
MICROSOFT CORPORATION 2,83
BASF SE 2,16
Navn Vekt (%)
BANK OF CHINA LTD 1,55
FACEBOOK INC 1,37
NTT DOCOMO INC 1,28
HKT TRUST AND HKT LTD 1,27
NOVARTIS AG 1,18
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 USD Ingen 15,52 - - 16,74 11,59 - LU0368268602 - -
Class I2 EUR - 11,67 - - 13,08 9,08 - LU1791805960 - -
Class A8 Hedged CAD Månedlig 7,77 - - 8,85 6,00 - LU1116320497 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 11,41 - - 12,52 8,58 - LU0326426086 - -
Class A5 USD Kvartalsvis 4,74 - - 5,34 3,60 - LU0265550946 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 9,60 - - 10,74 7,27 - LU1379101360 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 77,86 - - 87,94 59,88 - LU1116320901 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 9,15 - - 9,97 6,86 - LU0827880930 - -
Class A6 Hedged GBP Månedlig 7,41 - - 8,51 5,75 - LU1116319994 - -
Class A5 Hedged EUR Kvartalsvis 3,37 - - 3,85 2,58 - LU0278719090 - -
Class X2 USD - 10,70 - - 11,50 7,97 - LU0265554344 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 8,58 - - 9,42 6,47 - LU0278718100 - -
Class A6 USD Månedlig 8,05 - - 9,08 6,19 - LU1116320737 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 5,13 - - 5,75 3,89 - LU0265552215 - -
Class A2 USD Ingen 14,15 - - 15,33 10,59 - LU0265550359 - -
Class I3 USD Månedlig 9,55 - - 10,80 7,41 - LU1630945258 - -
Class A8 Hedged NZD Månedlig 7,78 - - 8,90 6,01 - LU1116319648 - -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 7,72 - - 8,86 5,96 - LU1116320141 - -
Class A8 Hedged CNH Månedlig 81,47 - - 91,55 62,36 - LU1149717743 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.