Aksjer

BGF European Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 06.apr.2020 EUR 902,35
Antall beholdninger per 31.mar.2020 41
Basisvaluta EUR
Fondsstart 30.nov.1993
Startdato 12.apr.2010
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Europe Large-Cap Growth Equity
Referanseindeks MSCI Europe Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,07%
ISIN LU0147392624
Bloomberg-børskode BGEUX2E
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL 7354681
Bloomberg-referanse, børskode M7EU
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF European Fund Class X2, per 31.mar.2020 vurdert mot 349 Europe Large-Cap Growth Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.mar.2020
Navn Vekt (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,85
ASML HOLDING NV 5,11
SIKA AG 5,05
NOVO NORDISK A/S 4,94
SAP SE 4,62
Navn Vekt (%)
RELX PLC 4,54
LONZA GROUP AG 4,30
ROYAL UNIBREW A/S 4,26
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 3,65
SAFRAN SA 3,49
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class X2 EUR Ingen 126,53 4,02 3,28 165,36 107,19 - LU0147392624 - -
Class A2 Hedged NZD Ingen 11,70 0,35 3,08 15,64 9,93 - LU1023060319 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 99,20 3,06 3,18 130,70 84,43 - LU1210724834 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 10,35 0,32 3,19 13,74 8,79 - LU1023060665 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 15,69 0,50 3,29 20,52 13,28 - LU0788108743 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 12,21 0,38 3,21 16,10 10,37 - LU0963555726 - -
Class A4 GBP Årlig 86,52 2,63 3,14 108,29 77,01 - LU0204061864 - -
Class I2 EUR Ingen 117,75 3,74 3,28 154,04 99,79 - LU0368230461 - -
Class A2 USD Ingen 113,84 3,70 3,36 149,19 96,58 - LU0171280430 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 15,11 0,48 3,28 19,72 12,78 - LU0827890574 - -
Class D4 GBP Årlig 86,92 2,65 3,14 108,68 77,33 - LU0827879098 - -
Class A2 EUR Ingen 105,42 3,34 3,27 138,09 89,39 - LU0011846440 - -
Class A4 EUR Årlig 98,02 3,10 3,27 128,39 83,11 - LU0408221439 - -
Class D2 USD Ingen 126,69 4,14 3,38 165,87 107,43 - LU0411709727 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 11,30 0,35 3,20 15,07 9,58 - LU1023059733 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 12,04 0,39 3,35 15,71 10,18 - LU1438596576 - -
Class D2 EUR Ingen 117,32 3,72 3,27 153,52 99,43 - LU0252966055 - -
Class A2 Hedged CAD Ingen 10,85 0,34 3,24 14,33 9,20 - LU1023060079 - -
Class D4 EUR Ingen 95,80 0,67 0,70 129,47 83,86 - LU1852330817 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 16,21 0,51 3,25 21,18 13,72 - LU0526926950 - -
Class X2 JPY Ingen 14 901,00 559,00 3,90 20 038,00 12 593,00 - LU1165522308 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Stefan Gries
Stefan Gries

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.