Aksjer

BGF European Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen
  Fra
30.09.2015
Til
30.09.2016
Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2020

-5,01 14,92 0,36 7,76 17,76
Referanseindeks (%)

per 30.sep.2020

1,80 16,26 1,47 5,74 -7,76
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
17,76 8,39 6,81 - 7,76
Referanse (%)

per 30.sep.2020

-7,76 -0,34 3,21 - 5,76
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
7,82 0,52 7,99 17,76 27,36 39,02 - 110,90
Referanse (%)

per 30.sep.2020

-12,75 -1,41 0,10 -7,76 -1,03 17,14 - 74,94

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 23.okt.2020 EUR 1 137,55
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 30.sep.2020 42
Basisvaluta EUR
Fondsstart 30.nov.1993
Startdato 07.okt.2010
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Other Equity
Referanseindeks MSCI Europe Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,81%
ISIN LU0526926950
Bloomberg-børskode BGEUA2U
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B4XXGL6
Bloomberg-referanse, børskode M7EU
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 5 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle, viktige bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, vil ESG-integrering ikke endre et fonds investeringsmål eller begrense investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 01.okt.2020 AA
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 01.okt.2020 7,40
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 01.okt.2020 18,32
MSCI ESG prosentvis dekning per 01.okt.2020 99,11
Fondets Lipper Global-klassifisering per 01.okt.2020 Equity Europe
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 01.okt.2020 73,55
Fond i sammenligningsgruppen per 01.okt.2020 1
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 01.okt.2020, basert på eksisterende beholdninger i 30.apr.2020. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets underliggende beholdninger (ekskludert kontantposisjoner) være dekket av MSCI ESG Research, fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Åpenhet om beregningene av selskapsengasjement er ikke en indikasjon på et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke en integrering av ESG-kriterier et fonds investeringsmålsetting eller begrenser investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det finnes ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende screening vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 30.sep.2020 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 30.sep.2020 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 30.sep.2020 0,00%
MSCI - Termisk kull per 30.sep.2020 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 30.sep.2020 0,00%
MSCI - Oljesand per 30.sep.2020 0,00%
MSCI - Tobakk per 30.sep.2020 0,00%
MSCIs prosentvise dekning av virksomhetens engasjement per 30.sep.2020 97,53%
Den ovenstående oversikten over virksomhetenes engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for utstedere innen fondet som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra utvinning av termisk kull eller utvinning av oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot utstedere innen fondet som genererer inntekter fra utvinning av termisk kull eller utvinning av oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,00% og oljesand 0,00%.

Selskapers engasjementsmålinger kalkuleres ved bruk av MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

4
Samlet Morningstar-klassifisering for BGF European Fund Class A2 Hedged, per 31.jul.2018 vurdert mot 228 Other Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 30.sep.2020
Navn Vekt (%)
SIKA AG 5,14
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,05
ASML HOLDING NV 4,85
LONZA GROUP AG 4,38
ROYAL UNIBREW A/S 4,25
Navn Vekt (%)
DSV PANALPINA A/S 4,21
SAP SE 3,83
NOVO NORDISK A/S 3,64
VOLVO AB 3,36
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 3,01
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 Hedged USD Ingen 21,68 0,00 0,00 21,95 13,72 - LU0526926950 - -
Class X2 JPY Ingen 21 065,00 40,00 0,19 21 414,00 12 593,00 - LU1165522308 - -
Class A4 GBP Årlig 118,62 0,50 0,42 120,53 77,01 - LU0204061864 - -
Class D4 EUR Ingen 131,87 -0,53 -0,40 133,55 83,86 - LU1852330817 - -
Class A2 Hedged CAD Ingen 14,45 0,01 0,07 14,63 9,20 - LU1023060079 - -
Class A4 EUR Årlig 130,31 0,03 0,02 131,96 83,11 - LU0408221439 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 16,19 0,01 0,06 16,39 10,18 - LU1438596576 - -
Class D2 USD Ingen 185,38 0,29 0,16 186,95 107,43 - LU0411709727 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 16,28 0,00 0,00 16,49 10,37 - LU0963555726 - -
Class A2 Hedged NZD Ingen 15,59 0,00 0,00 15,79 9,93 - LU1023060319 - -
Class D4 GBP Årlig 119,51 0,51 0,43 121,42 77,33 - LU0827879098 - -
Class A2 USD Ingen 165,91 0,26 0,16 167,32 96,58 - LU0171280430 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 14,99 0,01 0,07 15,18 9,58 - LU1023059733 - -
Class X2 EUR Ingen 169,84 0,05 0,03 171,92 107,19 - LU0147392624 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 20,99 0,00 0,00 21,26 13,28 - LU0788108743 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 20,29 0,00 0,00 20,54 12,78 - LU0827890574 - -
Class A2 EUR Ingen 140,15 0,03 0,02 141,92 89,39 - LU0011846440 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 13,80 0,01 0,07 13,97 8,79 - LU1023060665 - -
Class I2 EUR Ingen 157,41 0,05 0,03 159,36 99,79 - LU0368230461 - -
Class D2 EUR Ingen 156,61 0,05 0,03 158,56 99,43 - LU0252966055 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 133,68 0,03 0,02 135,27 84,43 - LU1210724834 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Stefan Gries
Stefan Gries

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.