Renter

BSF Fixed Income Strategies Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  Fra
30.06.2015
Til
30.06.2016
Fra
30.06.2016
Til
30.06.2017
Fra
30.06.2017
Til
30.06.2018
Fra
30.06.2018
Til
30.06.2019
Fra
30.06.2019
Til
30.06.2020
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.

per 30.jun.2020

-0,13 2,52 -0,72 -0,61 0,74

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 03.aug.2020 EUR 5 852,45
Antall beholdninger per 30.jun.2020 736
Basisvaluta EUR
Fondsstart 30.sep.2009
Startdato 30.sep.2009
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Alt - Long/Short Credit
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,29%
ISIN LU0438336264
Bloomberg-børskode BRFXIA2
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B3LD9M3
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 5 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle, viktige bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, vil ESG-integrering ikke endre et fonds investeringsmål eller begrense investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering Fondets ESG-persentil sammenlignet med Lipper-sammenligningsgruppen. per 09.jul.2020 64,00
Fondets Lipper Global-klassifisering Fondets sammenligningsgruppe som definert av Lipper Global-klassifiseringen. per 09.jul.2020 Alternative Credit Focus
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 09.jul.2020, basert på eksisterende beholdninger i 30.nov.2019. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets underliggende beholdninger (ekskludert kontantposisjoner) være dekket av MSCI ESG Research, fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Åpenhet om beregningene av selskapsengasjement er ikke en indikasjon på et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke en integrering av ESG-kriterier et fonds investeringsmålsetting eller begrenser investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det finnes ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende screening vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.


Selskapers engasjementsmålinger kalkuleres ved bruk av MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gitt en bronsemedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 30.jun.2020
Navn Vekt (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 5,62
SPAIN (KINGDOM OF) 4,33
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3,48
JAPAN (GOVERNMENT OF) 3,41
CYPRUS (REPUBLIC OF) 2,97
Navn Vekt (%)
INDIA (REPUBLIC OF) 2,18
SLOVENIA (REPUBLIC OF) 1,57
UNITED STATES TREASURY 1,47
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1,38
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 1,28
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 30.jun.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.jun.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.jun.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 30.jun.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.jun.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.jun.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 EUR Ingen 121,84 -0,02 -0,02 121,89 112,27 - LU0438336264 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 116,94 -0,01 -0,01 116,97 107,39 - LU1046547540 - -
Class D4 EUR Årlig 105,21 -0,01 -0,01 105,24 97,06 - LU1090193134 - -
Class D2 EUR Ingen 127,06 -0,02 -0,02 127,11 116,97 - LU0438336421 - -
Class A2 Hedged JPY - 10 244,02 -1,36 -0,01 10 247,81 9 442,61 - LU1948809105 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 104,32 -0,01 -0,01 104,36 96,13 - LU1090193647 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 102,56 -0,02 -0,02 102,61 94,63 - LU0589446532 - -
Class I2 EUR Ingen 127,97 -0,01 -0,01 128,01 117,69 - LU0438336777 - -
Class A4 Hedged USD Årlig 116,53 -0,01 -0,01 116,56 107,01 - LU1046548191 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 107,11 -0,01 -0,01 107,14 98,46 - LU1200840038 - -
Class A4 Hedged CHF Årlig 102,27 -0,02 -0,02 102,32 94,33 - LU1046547201 - -
Class A4 EUR Årlig 106,09 -0,01 -0,01 106,13 97,78 - LU1040967272 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 108,76 -0,01 -0,01 108,78 99,68 - LU1728038651 - -
Class D5 Hedged GBP Kvartalsvis 109,84 -0,01 -0,01 109,87 100,90 - LU1117534666 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 118,72 -0,01 -0,01 118,74 108,85 - LU1090194454 - -
Class D3 Hedged USD Månedlig 114,99 -0,01 -0,01 115,01 105,44 - LU1193909402 - -
Class X4 EUR Årlig 103,32 0,00 0,00 103,34 95,76 - LU1260044430 - -
Class X2 EUR Ingen 136,22 -0,01 -0,01 136,25 125,00 - LU0544632515 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 112,08 -0,01 -0,01 112,11 102,79 - LU1117534401 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 124,29 -0,01 -0,01 124,33 114,38 - LU1129992720 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Johan Sjogren
Johan Sjogren

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.