Aksjer

BSF European Absolute Return Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Fra
31.03.2021
Til
31.03.2022
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2022

4,29 3,78 4,19 0,60 9,73
Referanseindeks (%)

per 31.mar.2022

-0,38 -0,35 -0,42 -0,47 -0,55
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
6,65 4,60 4,15 2,59 3,28
Referanse (%)

per 30.apr.2022

-0,54 -0,48 -0,43 -0,21 0,09
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-2,60 -0,68 2,25 6,65 14,45 22,53 29,10 52,91
Referanse (%)

per 30.apr.2022

-0,17 -0,04 -0,12 -0,54 -1,43 -2,15 -2,04 1,23

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 19.mai.2022 EUR 1 539,86
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 29.apr.2022 111
Basisvaluta Euro
Fondsstart 27.feb.2009
Startdato 27.feb.2009
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Equity Market Neutral EUR
Referanseindeks 3 Month EURIBOR Index
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,87%
ISIN LU0411704413
Bloomberg-børskode BLEURAA
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 20,00%
SEDOL B4Y52B3
Bloomberg-referanse, børskode ECC0TR03
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 5 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og beslutningsfasene i investeringsprosessen. Dette kan inkludere relevant tredjepartskunnskap, så vel som interne kommentarer og tilbakemeldinger fra BlackRocks investeringsforvaltningsteam vedrørende selskapsstyringshensyn Fondets forvalter gjennomfører regelmessige porteføljeevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen, samt de primære investeringslederne. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

4 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for BSF European Absolute Return Fund Class A2, per 30.apr.2022 vurdert mot 186 Equity Market Neutral EUR fond.

Beholdning

Beholdning

per 29.apr.2022
Navn Vekt (%)
NOVO NORDISK A/S 3,61
LONZA GROUP AG 2,88
ROYAL UNIBREW A/S 2,82
RELX PLC 2,22
DSV A/S 2,21
Navn Vekt (%)
LINDE PLC 2,13
LOREAL SA 2,09
TELEPERFORMANCE 2,03
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 1,96
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC 1,95
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Long Short Nett
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Long Short Nett
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Long Short Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 EUR Ingen 148,49 -0,59 -0,40 157,29 141,85 - LU0411704413 - -
Class I2 EUR Ingen 159,89 -0,64 -0,40 168,89 151,60 - LU0776931064 - -
Class A4 EUR Årlig 148,43 -0,60 -0,40 157,23 141,81 - LU0414668557 - -
Class D4 EUR Årlig 153,55 -0,61 -0,40 162,37 145,95 - LU0827970921 - -
Class D2 USD - 102,77 -0,39 -0,38 108,24 96,72 - LU2213651438 - -
Class D2 EUR Ingen 156,24 -0,62 -0,40 165,20 148,78 - LU0414666189 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 167,09 -0,64 -0,38 175,83 157,29 - LU0802637750 - -
Class X2 EUR - 103,18 -0,49 -0,47 109,73 96,02 - LU2231577342 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 150,32 -0,60 -0,40 159,24 143,29 - LU0748867792 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Stefan Gries
Stefan Gries

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.