Aksjer

BSF European Absolute Return Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 31.jul.2020 EUR 1 960,62
Antall beholdninger per 30.jun.2020 119
Basisvaluta EUR
Fondsstart 27.feb.2009
Startdato 27.feb.2009
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Alt - Market Neutral - Equity
Referanseindeks LIBOR 3 Month Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,89%
ISIN LU0411704413
Bloomberg-børskode BLEURAA
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 20,00%
SEDOL B4Y52B3
Bloomberg-referanse, børskode ECC0TR03
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 5 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets underliggende beholdninger (ekskludert kontantposisjoner) være dekket av MSCI ESG Research, fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI-rating er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 30.jun.2020
Navn Vekt (%)
ROYAL UNIBREW A/S 3,24
LONZA GROUP AG 3,21
DSV PANALPINA A/S 3,04
RELX PLC 2,85
NOVO NORDISK A/S 2,78
Navn Vekt (%)
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2,29
SIKA AG 2,28
EXPERIAN PLC 2,05
SAFRAN SA 1,65
VOLVO AB 1,57
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 30.jun.2020

% av markedskap.

Type Long Short Nett
per 30.jun.2020

% av markedskap.

Type Long Short Nett
per 30.jun.2020

% av markedskap.

Type Long Short Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 EUR Ingen 145,78 -0,21 -0,14 145,99 131,86 - LU0411704413 - -
Class I2 EUR Ingen 155,15 -0,23 -0,15 155,38 139,75 - LU0776931064 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 161,08 -0,24 -0,15 161,32 144,69 - LU0802637750 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 147,71 -0,22 -0,15 147,93 133,57 - LU0748867792 - -
Class D2 EUR Ingen 152,24 -0,23 -0,15 152,47 137,37 - LU0414666189 - -
Class D4 EUR Årlig 149,68 -0,22 -0,15 149,90 135,13 - LU0827970921 - -
Class A4 EUR Årlig 145,73 -0,22 -0,15 145,95 131,81 - LU0414668557 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

David Tovey
David Tovey
Stefan Gries
Stefan Gries

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.