Aksjer

BGF Asian Dragon Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 11.aug.2020 USD 2 080,31
Antall beholdninger per 31.jul.2020 60
Basisvaluta USD
Fondsstart 02.jan.1997
Startdato 06.nov.2009
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Asia ex-Japan Equity
Referanseindeks MSCI All Country Asia ex Japan Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,10%
ISIN LU0462858753
Bloomberg-børskode BGASX4G
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B57W7C4
Bloomberg-referanse, børskode MSACXJPGBP
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle, viktige bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, vil ESG-integrering ikke endre et fonds investeringsmål eller begrense investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering Fondets ESG-persentil sammenlignet med Lipper-sammenligningsgruppen. per 09.jul.2020 24,78
Fondets Lipper Global-klassifisering Fondets sammenligningsgruppe som definert av Lipper Global-klassifiseringen. per 09.jul.2020 Equity Asia Pacific ex Japan
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 09.jul.2020, basert på eksisterende beholdninger i 29.feb.2020. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets underliggende beholdninger (ekskludert kontantposisjoner) være dekket av MSCI ESG Research, fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Åpenhet om beregningene av selskapsengasjement er ikke en indikasjon på et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke en integrering av ESG-kriterier et fonds investeringsmålsetting eller begrenser investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det finnes ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende screening vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.


Selskapers engasjementsmålinger kalkuleres ved bruk av MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Asian Dragon Fund Class X4, per 31.jul.2020 vurdert mot 783 Asia ex-Japan Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.jul.2020
Navn Vekt (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 9,58
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 7,97
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 6,91
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,71
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2,83
Navn Vekt (%)
CNOOC LTD 2,37
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 2,33
BHARTI AIRTEL LTD 2,23
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,12
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 2,04
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jul.2020

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class X4 GBP Årlig 33,37 0,33 1,00 34,23 26,15 - LU0462858753 - -
Class D2 USD Ingen 51,62 0,57 1,12 52,05 35,97 - LU0411709560 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 14,01 0,14 1,01 14,46 9,88 - LU1279613365 - -
Class A4 GBP Årlig 34,40 0,33 0,97 35,35 27,14 - LU0204061278 - -
Class I2 Hedged AUD Ingen 11,12 0,12 1,09 11,50 7,80 - LU1664188957 - -
Class D4 GBP Årlig 34,85 0,34 0,99 35,78 27,41 - LU0827875260 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 13,83 0,14 1,02 14,25 9,74 - LU1279613100 - -
Class D2 GBP Ingen 39,36 0,38 0,97 40,42 30,96 - LU0827875187 - -
Class D2 EUR Ingen 43,80 0,49 1,13 47,05 33,30 - LU0329592298 - -
Class I4 GBP Årlig 10,08 0,10 1,00 10,35 7,92 - LU1260044513 - -
Class I4 EUR Årlig 11,23 0,12 1,08 12,05 8,53 - LU1330249480 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 127,29 1,39 1,10 131,14 89,43 - LU1499592209 - -
Class A2 EUR Ingen 39,88 0,45 1,14 42,99 30,40 - LU0171269466 - -
Class X2 USD Ingen 56,73 0,62 1,10 56,96 39,38 - LU0462857276 - -
Class I2 USD Ingen 13,87 0,15 1,09 13,97 9,66 - LU1214678440 - -
Class I2 EUR Ingen 11,77 0,13 1,12 12,63 8,94 - LU1250987382 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 14,45 0,16 1,12 14,82 10,14 - LU1048588211 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 14,35 0,16 1,13 14,71 10,07 - LU1279613282 - -
Class A2 GBP Ingen 35,84 0,35 0,99 36,82 28,27 - LU0171270639 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 14,55 0,15 1,04 14,96 10,24 - LU1279613522 - -
Class A2 USD Ingen 46,99 0,52 1,12 47,59 32,84 - LU0072462343 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 15,27 0,16 1,06 15,90 10,76 - LU1023056804 - -
Class I4 USD Årlig 13,22 0,15 1,15 13,31 9,20 - LU1250982748 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 22,84 0,25 1,11 23,67 16,04 - LU1697774625 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Stephen Andrews
Stephen Andrews
Alethea Leung
Alethea Leung

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.