Aksjer

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i JPY.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 21.feb.2019 JPY 59 319,51
Antall beholdninger per 31.jan.2019 95
Basisvaluta HKD
Fondsstart 13.mai.1987
Startdato 14.mai.1987
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Japan Small/Mid-Cap Equity
Referanseindeks S&P Japan MidSmallCap Index - in USD
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,86%
ISIN LU0006061252
Bloomberg-børskode MIGSJOI
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL 0938930
Bloomberg-referanse, børskode CGEM_JPUSD
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 5 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
NICHIREI CORPORATION 2,21
AMADA HOLDINGS CO LTD 2,04
LION CORPORATION 2,02
TADANO LTD 1,82
NIPPON SHINYAKU CO., LTD. 1,82
Navn Vekt (%)
NOF CORPORATION 1,77
HIKARI TSUSHIN INC. 1,76
KUMAGAI GUMI CO LTD 1,74
KOSHIDAKA HOLDINGS CO LTD 1,69
UNIZO HOLDINGS CO LTD 1,66
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 USD Ingen 62,11 0,18 0,29 76,65 56,90 - LU0006061252 - -
Class A2 EUR Ingen 54,76 0,15 0,27 65,71 49,89 - LU0171289068 - -
Class X4 GBP Årlig 49,21 0,04 0,08 59,55 46,40 - LU0462858241 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 13,34 0,01 0,08 16,19 12,19 - LU0931342652 - -
Class I2 Hedged EUR - 8,15 0,01 0,12 10,01 7,47 - LU1822774102 - -
Class X2 JPY Ingen 7 828,00 10,00 0,13 9 546,00 7 173,00 - LU0249423681 - -
Class I2 EUR - 11,91 0,04 0,34 14,19 10,83 - LU1822774011 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 46,11 0,05 0,11 57,10 42,30 - LU0827883280 - -
Class D2 EUR Ingen 59,56 0,16 0,27 71,11 54,20 - LU0252965594 - -
Class A2 JPY Ingen 6 873,00 8,00 0,12 8 494,00 6 317,00 - LU0249411835 - -
Class D2 JPY Ingen 7 476,00 9,00 0,12 9 187,00 6 862,00 - LU0496417709 - -
Class D2 USD Ingen 67,56 0,20 0,30 82,91 61,81 - LU0827883108 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 43,97 0,05 0,11 54,76 40,39 - LU0255399742 - -
Class D4 GBP Årlig 48,77 0,05 0,10 58,84 46,05 - LU0827883017 - -
Class I2 JPY Ingen 1 494,00 1,00 0,07 1 833,00 1 371,00 - LU0992622497 - -
Class A4 GBP Årlig 47,51 0,04 0,08 57,39 44,92 - LU0204063480 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.