Renter

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 18.apr.2019 EUR 426,42
Antall beholdninger per 29.mar.2019 877
Basisvaluta EUR
Fondsstart 25.mai.2012
Startdato 25.mai.2012
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Alt - Long/Short Debt
Referanseindeks 3 Month Euribor Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,38%
ISIN LU0783530669
Bloomberg-børskode BRGARA2
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B4MWFM8
Bloomberg-referanse, børskode EURIBOR3MO
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 5 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BlackRock Global Absolute Return Bond Fund Class A2, per 31.jul.2018 vurdert mot 364 Alt - Long/Short Debt fond.

Beholdning

Beholdning

per 29.mar.2019
Navn Vekt (%)
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 05/13/2019 6,36
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 4,97
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 04/10/2019 3,51
DELAM_17-1 A1 RegS 1,36
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 05/21/2019 1,33
Navn Vekt (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 1,14
AT&T INC 144A 0 11/27/2022 1,13
DRVUK_6 A RegS 0,99
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.85 07/25/2027 0,91
UMBS 30YR TBA(REG A) 4 06/13/2019 0,89
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 EUR Ingen 101,94 -0,05 -0,05 104,55 100,72 - LU0783530669 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 106,75 -0,04 -0,04 106,79 104,56 - LU0972010309 - -
Class I2 Hedged SEK Ingen 1 007,32 -0,45 -0,04 1 026,45 993,00 - LU1129992647 - -
Class X2 EUR Ingen 111,12 -0,05 -0,04 112,63 109,43 - LU0783530743 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 98,36 -0,05 -0,05 100,80 97,18 - LU1311313644 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 993,83 -0,46 -0,05 1 019,87 981,56 - LU0884611699 - -
Class D2 EUR Ingen 105,32 -0,04 -0,04 107,48 103,91 - LU0802639707 - -
Class I2 EUR Ingen 101,52 -0,05 -0,05 103,41 100,12 - LU1129992563 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Ian Winship
Ian Winship
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.