Renter

BSF Fixed Income Strategies Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 24.apr.2019 EUR 7 544,02
Antall beholdninger per 29.mar.2019 643
Basisvaluta EUR
Fondsstart 30.sep.2009
Startdato 24.feb.2012
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Alt - Debt Arbitrage
Referanseindeks Euro Overnight Index Average
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,67%
ISIN LU0438336777
Bloomberg-børskode BRFXII2
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B3LW072
Bloomberg-referanse, børskode EONIAINX
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 10 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gitt en bronsemedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 29.mar.2019
Navn Vekt (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 12,49
ITALY (REPUBLIC OF) 8,15
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2,90
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1,80
CYPRUS (REPUBLIC OF) 1,80
Navn Vekt (%)
CZECH REPUBLIC 1,41
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1,32
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 1,28
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 1,18
NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF 1,03
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringene kan endres.
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class I2 EUR Ingen 124,59 -0,07 -0,06 126,44 122,71 - LU0438336777 - -
Class A2 Hedged JPY - 10 048,89 -4,87 -0,05 10 054,66 9 994,90 - LU1948809105 - -
Class I2 Hedged SEK Ingen 1 049,31 -0,60 -0,06 1 065,08 1 033,02 - LU1079026941 - -
Class D3 Hedged USD Månedlig 109,54 -0,05 -0,05 109,59 106,75 - LU1193909402 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 101,10 -0,07 -0,07 103,63 99,89 - LU0589446532 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 104,00 -0,06 -0,06 105,04 102,26 - LU1200840038 - -
Class A4 EUR Årlig 104,07 -0,06 -0,06 106,24 102,68 - LU1040967272 - -
Class X2 EUR Ingen 131,61 -0,07 -0,05 132,77 129,39 - LU0544632515 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 121,61 -0,07 -0,06 124,31 119,79 - LU1129992720 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 112,74 -0,06 -0,05 112,80 109,67 - LU1090194454 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 108,19 -0,06 -0,06 108,79 106,24 - LU1117534401 - -
Class A4 Hedged USD Årlig 111,23 -0,05 -0,04 111,29 108,56 - LU1046548191 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 102,34 -0,06 -0,06 104,48 100,98 - LU1090193647 - -
Class D5 Hedged GBP Kvartalsvis 106,58 -0,05 -0,05 107,73 104,69 - LU1117534666 - -
Class A4 Hedged CHF Årlig 100,79 -0,07 -0,07 103,31 99,58 - LU1046547201 - -
Class D4 EUR Årlig 103,43 -0,06 -0,06 105,59 101,93 - LU1090193134 - -
Class X4 EUR Årlig 102,11 -0,06 -0,06 104,27 100,39 - LU1260044430 - -
Class D2 EUR Ingen 124,04 -0,07 -0,06 126,12 122,24 - LU0438336421 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 111,63 -0,06 -0,05 111,69 108,96 - LU1046547540 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 103,06 -0,05 -0,05 103,11 100,09 - LU1728038651 - -
Class A2 EUR Ingen 119,48 -0,07 -0,06 121,97 117,89 - LU0438336264 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Johan Sjogren
Johan Sjogren

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.