Aksjer

iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 03.aug.2020 EUR 722 838 801
Net Assets of Fund per 03.aug.2020 EUR 3 266 712 419
Basisvaluta EUR
Seriens valuta EUR
Fondsstart 01.des.2009
Startdato 07.sep.2007
Antall beholdninger per 30.jun.2020 352
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Europe ex-UK Equity
Referanseindeks MSCI Europe ex UK Net Return Index
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,17%
ISIN IE00B1W56P62
Bloomberg-børskode BGIXUKA
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B1W56P6
Bloomberg-referanse, børskode BZIEURTTHP
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 1 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 10 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle, viktige bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, vil ESG-integrering ikke endre et fonds investeringsmål eller begrense investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering Fondets ESG-persentil sammenlignet med Lipper-sammenligningsgruppen. per 09.jul.2020 43,20
Fondets Lipper Global-klassifisering Fondets sammenligningsgruppe som definert av Lipper Global-klassifiseringen. per 09.jul.2020 Equity Europe ex UK
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 09.jul.2020, basert på eksisterende beholdninger i 29.feb.2020. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets underliggende beholdninger (ekskludert kontantposisjoner) være dekket av MSCI ESG Research, fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) Inst, per 31.jul.2020 vurdert mot 580 Europe ex-UK Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 30.jun.2020
Navn Vekt (%)
NESTLE SA 5,01
ROCHE HOLDING PAR AG 3,71
ISHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ET 3,60
NOVARTIS AG 2,85
ASML HOLDING NV 2,38
Navn Vekt (%)
SAP 2,22
LVMH 1,86
SANOFI SA 1,75
NOVO NORDISK CLASS B 1,75
TOTAL SA 1,44
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Inst EUR Ingen 15,27 0,30 2,00 17,45 11,44 15,26 IE00B1W56P62 15,28 -
Flex Hedged EUR - 10,03 0,20 2,08 11,42 7,51 10,03 IE00BJLMKK76 10,04 -
Flexible Acc GBP GBP - 10,75 -0,02 -0,16 10,87 9,98 10,75 IE00BHHMPP74 10,76 -
Inst EUR Årlig 19,17 0,38 2,00 22,31 14,62 19,17 IE00B1W56Q79 19,19 -
Class D GBP - 9,41 0,18 1,98 10,07 7,28 9,41 IE00BK8V1233 9,42 -
Class EUR Ingen 28,42 0,56 2,00 32,49 21,28 28,41 IE0001197916 28,45 -
Class D EUR Ingen 10,79 0,21 2,00 12,34 8,08 10,79 IE00BD0NCR01 10,80 -
Class D EUR Kvartalsvis 10,18 0,20 2,00 11,79 7,71 10,18 IE00BDR08N26 10,19 -
Class EUR Kvartalsvis 16,43 0,32 2,00 19,02 12,43 16,42 IE00B0407Y83 16,45 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.