Multi Asset

BSF Dynamic Diversified Growth Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 17.apr.2019 EUR 882,77
Antall beholdninger per 29.mar.2019 110
Basisvaluta EUR
Fondsstart 28.jan.2011
Startdato 18.mar.2011
Aktivaklasse Multi Asset
Kategori hos Morningstar EUR Flexible Allocation - Global
Referanseindeks Euro Overnight Index Average
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,98%
ISIN LU0586680109
Bloomberg-børskode BSFEDD2
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B63PTX9
Bloomberg-referanse, børskode EONIAINX
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 100 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 5 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BSF Dynamic Diversified Growth Fund Class D2, per 31.mar.2019 vurdert mot 1870 EUR Flexible Allocation - Global fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.mai.2016
Navn Vekt (%)
BGF Global Corporate EUR Hedged Share 2 19,01
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 9,01
BGF Euro Corporate Bond Fund 7,48
BlackRock Developed World Index Sub-Fund 7,07
SOURCE PHYSICAL GOLD P ETC CERTS E 5,07
Navn Vekt (%)
Citi Emerging Lifestyle Trends Basket Total Return Swap 4,56
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025 4,38
JPM Oil Beneficiaries Basket Total Return Swap 4,31
E-MINI CONSUMER STAPLES JUN 16 4,24
BSF BlackRock Impact World Equity Fund 3,65
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringene kan endres.

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 EUR Ingen 124,17 0,08 0,06 124,17 115,78 - LU0586680109 - -
Class A2 EUR Ingen 118,18 0,06 0,05 118,18 110,45 - LU0496817981 - -
Class X2 EUR Ingen 132,85 0,08 0,06 132,85 123,57 - LU0496819334 - -
Class I2 EUR Ingen 126,85 0,08 0,06 126,85 118,19 - LU0572146941 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 120,25 0,07 0,06 120,25 112,37 - LU0724654230 - -
Class I2 CAD Hedged CAD Ingen 114,74 0,10 0,09 114,74 106,17 - LU1355424828 - -
Class I2 Hedged SEK Ingen 126,96 0,08 0,06 126,96 118,29 - LU0871610134 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Adam Ryan
Adam Ryan
Rupert Harrison
Rupert Harrison
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.