Aksjer

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 18.apr.2019 USD 1 239,16
Antall beholdninger 3 471
Basisvaluta USD
Fondsstart 17.feb.2012
Startdato 16.mai.2012
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Alt - Market Neutral - Equity
Referanseindeks LIBOR 3 Month Index - in GBP
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,93%
ISIN LU0784324112
Bloomberg-børskode BSA2RFS
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 20,00%
SEDOL B7W7C90
Bloomberg-referanse, børskode 1
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 5 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 29.mar.2019
Navn Vekt (%)
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 2,05
XCEL ENERGY INC 1,36
RLJ LODGING TRUST 1,31
IBERIABANK CORPORATION 1,29
WINTRUST FINANCIAL CORPORATION 1,19
Navn Vekt (%)
WASTE CONNECTIONS INC 1,14
INSPERITY INC 1,14
RAYTHEON COMPANY 1,12
BB&T CORP 1,10
CRANE CO 1,09
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Long Short Nett
Beklager, aktivaklasser er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Allokeringene kan endres.
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Long Short Nett
Beklager, løpetid er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Beklager, valutadata er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Beklager, klassifiseringer er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Long Short Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 GBP Ingen 158,80 0,49 0,31 169,12 147,69 - LU0784324112 - -
Class X2 USD Ingen 153,68 0,16 0,10 160,76 147,78 - LU0849781678 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 122,97 0,11 0,09 131,80 120,44 - LU0765562458 - -
Class A2 USD Ingen 130,19 0,12 0,09 137,19 126,05 - LU0725887540 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 108,87 0,11 0,10 115,57 105,98 - LU1246651910 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 101,31 0,09 0,09 108,17 99,01 - LU1323999489 - -
Class D2 USD Ingen 110,98 0,10 0,09 116,65 107,25 - LU1238068321 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 101,30 0,09 0,09 108,60 99,29 - LU1238068594 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 124,66 0,11 0,09 133,32 121,97 - LU0725892383 - -
Class I2 Hedged JPY - 9 739,40 9,54 0,10 10 378,24 9 514,91 - LU1791183780 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 121,38 0,11 0,09 130,26 118,99 - LU0725892466 - -
Class A2 AUD Ingen 183,23 0,80 0,44 195,25 171,59 - LU0840974975 - -
Class I2 USD Ingen 104,94 0,10 0,10 109,89 101,30 - LU1653088168 - -
Class I2 Hedged SEK - 93,47 0,08 0,09 100,00 91,27 - LU1873114208 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.