Renter

BGF Euro Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 29.mai.2020 EUR 4 956,55
Antall beholdninger per 30.apr.2020 800
Basisvaluta EUR
Fondsstart 31.mar.1994
Startdato 28.jun.2001
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar EUR Diversified Bond
Referanseindeks Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,97%
ISIN LU0171279184
Bloomberg-børskode MIGSEEA
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL 7160855
Bloomberg-referanse, børskode LEUR500USD
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 5 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Euro Bond Fund Class A2, per 30.apr.2020 vurdert mot 1151 EUR Diversified Bond fond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar har gitt en gullmedalje til fondet, som er den høyeste utmerkelse.

Beholdning

Beholdning

per 30.apr.2020
Navn Vekt (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,53
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.25 07/04/2039 1,42
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 11/15/2024 1,35
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,30
SPAIN (KINGDOM OF) 1.25 10/31/2030 1,04
Navn Vekt (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 1,04
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MTN RegS 0 03/31/2027 1,02
ITALY (REPUBLIC OF) 0.05 04/15/2021 1,02
ITALY (REPUBLIC OF) 0.7 05/01/2020 1,02
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 0,94
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 30.apr.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.apr.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.apr.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 30.apr.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.apr.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.apr.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 USD Ingen 33,61 0,30 0,90 35,35 31,23 - LU0171279184 - -
Class I4 Hedged USD - 11,06 0,02 0,18 11,27 10,53 - LU1808491812 - -
Class A1 EUR Månedlig 20,44 0,04 0,20 21,08 19,52 - LU0118259232 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 11,12 0,02 0,18 11,44 10,61 - LU1376384365 - -
Class A3 EUR Månedlig 20,43 0,04 0,20 21,08 19,51 - LU0172396516 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 111,55 0,21 0,19 114,09 106,26 - LU1499592381 - -
Class A4 EUR Årlig 27,38 0,05 0,18 28,29 26,16 - LU0430265933 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 11,15 0,02 0,18 11,48 10,64 - LU1376384282 - -
Class D4 EUR Årlig 12,14 0,02 0,17 12,56 11,59 - LU0938162699 - -
Class A4 GBP Årlig 24,74 0,10 0,41 25,99 23,10 - LU0204069685 - -
Class I2 EUR Ingen 15,20 0,03 0,20 15,62 14,51 - LU0368229703 - -
Class D2 USD Ingen 35,21 0,32 0,92 37,00 32,69 - LU0827877472 - -
Class A1 USD Månedlig 22,72 0,21 0,93 23,90 21,11 - LU0171278889 - -
Class D3 USD Månedlig 22,76 0,21 0,93 23,94 21,15 - LU0827877639 - -
Class D3 EUR Månedlig 20,47 0,04 0,20 21,11 19,56 - LU0827877555 - -
Class X2 EUR Ingen 34,04 0,06 0,18 34,89 32,46 - LU0298377911 - -
Class D4 GBP Årlig 24,85 0,09 0,36 26,13 23,17 - LU0827877712 - -
Class I4 EUR - 10,46 0,02 0,19 10,82 9,98 - LU1808491655 - -
Class A3 USD Månedlig 22,71 0,21 0,93 23,89 21,10 - LU0172748641 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 12,16 0,03 0,25 12,39 11,52 - LU1376384100 - -
Class A2 EUR Ingen 30,23 0,06 0,20 31,19 28,88 - LU0050372472 - -
Class D2 EUR Ingen 31,66 0,06 0,19 32,59 30,23 - LU0297941469 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 14,31 0,02 0,14 14,59 13,58 - LU0869640077 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 12,20 0,03 0,25 12,60 11,66 - LU1266592374 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1 056,00 2,00 0,19 1 091,00 1 010,00 - LU1668663914 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 1 071,00 2,00 0,19 1 102,00 1 023,00 - LU1668661629 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 13,94 0,03 0,22 14,22 13,28 - LU0869650977 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 10,85 0,02 0,18 11,19 10,37 - LU1180456292 - -
Class A2 CZK Ingen 814,44 1,14 0,14 829,88 760,43 - LU1791174284 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Ronald van Loon
Ronald van Loon
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.