Aksjer

BSF Latin American Opportunities Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 17.jan.2019 USD 9,14
Antall beholdninger per 31.des.2018 33
Basisvaluta USD
Fondsstart 14.nov.2007
Startdato 19.jun.2008
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Latin America Equity
Referanseindeks MSCI EM Latin America net in EUR Performance Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 2,53%
ISIN LU0298454926
Bloomberg-børskode BKREUA2
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 2 000,00%
SEDOL B1XF3M1
Bloomberg-referanse, børskode ML_LAEMEUR
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daily, forward pricing basis
Minste startinvestering EUR 5 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BSF Latin American Opportunities Fund Class A2, per 31.des.2018 vurdert mot 271 Latin America Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.des.2018
Navn Vekt (%)
B2W COMPANHIA DIGITAL 6,50
LINX SA 5,99
RUMO SA 5,29
KLABIN SA 5,18
MAGAZINE LUIZA SA 4,90
Navn Vekt (%)
LOJAS RENNER SA 4,67
AZUL SA 4,56
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA 4,47
LOJAS AMERICANAS SA 4,15
IOCHPE-MAXION SA 3,81
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 EUR Ingen 99,49 0,48 0,48 99,49 74,63 - LU0298454926 - -
Class A2 GBP Ingen 86,34 -0,32 -0,37 87,08 65,88 - LU0298471003 - -
Class A2 USD Ingen 117,12 0,54 0,46 124,39 90,15 - LU0298454090 - -
Class D2 EUR Ingen 105,01 0,51 0,49 105,01 78,57 - LU0827972547 - -
Class D2 USD Ingen 120,70 0,50 0,42 127,91 92,85 - LU0784441346 - -
Class D2 GBP Ingen 90,02 -0,33 -0,37 90,73 68,47 - LU0827973511 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.