Aksjer

BSF European Diversified Equity Absolute Return Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 16.jan.2019 EUR 46,73
Antall beholdninger per 31.des.2018 578
Basisvaluta EUR
Fondsstart 06.aug.2010
Startdato 06.aug.2010
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Alt - Market Neutral - Equity
Referanseindeks 3 Month Euro Libor Rate
Domisil (hjemsted) Luxembourg
UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,97%
ISIN LU0525202155
Bloomberg-børskode BSEDA2E
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 2 000,00%
SEDOL B461Q28
Bloomberg-referanse, børskode ECC0TR03
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daily, forward pricing basis
Minste startinvestering EUR 5 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.des.2018
Navn Vekt (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 4,31
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3,79
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,75
EIFFAGE SA 3,63
NORDEA BANK ABP 3,55
Navn Vekt (%)
LOREAL SA 3,41
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC 3,26
IREN SPA 3,24
GRAND CITY PROPERTIES SA 3,22
STOREBRAND ASA 3,17
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.des.2018

% av markedskap.

Type Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 EUR Ingen 99,45 0,14 0,14 120,33 91,38 - LU0525202155 - -
Class D2 USD Ingen 107,48 0,15 0,14 127,50 98,25 - LU0526378483 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 101,72 0,14 0,14 123,25 93,53 - LU0539767862 - -
Class X2 EUR Ingen 125,90 0,17 0,14 150,81 115,42 - LU0525202742 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 75,28 0,10 0,13 91,13 69,22 - LU1238068677 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 108,41 0,16 0,15 130,09 99,32 - LU0526377089 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 96,30 0,13 0,14 116,89 88,59 - LU0589446961 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 103,74 0,14 0,14 124,91 95,09 - LU0526376511 - -
Class D2 EUR Ingen 101,98 0,14 0,14 123,01 93,61 - LU0525202312 - -
Class I2 EUR Ingen 106,23 0,14 0,13 127,99 97,52 - LU0525202585 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Robert Fisher
Robert Fisher
Simon Weinberger
Simon Weinberger

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.