Aksjer

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Vekstmarkeder er generelt mer følsomme for økonomiske og politiske forhold enn utviklede markeder. Andre faktorer omfatter høyere likviditetsrisiko, restriksjoner på investeringer eller kapitaloverføringer og manglende/ forsinket levering av verdipapirer eller betalinger som fondet har til gode. Valutarisiko: Fondet investerer i andre valutaer. Endringer i valutakursene vil derfor påvirke verdien av investeringen. Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Andre betydelige faktorer omfatter politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydeligere selskapshendelser.
Vis færre
Loading

Resultat

Resultat


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 07.jul.2020 GBP 3 879 400 347
Net Assets of Fund per 07.jul.2020 USD 11 418 810 856
Basisvaluta USD
Seriens valuta GBP
Fondsstart 26.sep.2008
Startdato 25.mar.2009
Antall beholdninger per 29.mai.2020 1 308
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Equity
Referanseindeks MSCI Emerging Markets Index
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,06%
ISIN IE00B3D07P14
Bloomberg-børskode BGIEFAS
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B3D07P1
Bloomberg-referanse, børskode 1
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 1 000 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 10 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle, viktige bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, vil ESG-integrering ikke endre et fonds investeringsmål eller begrense investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering Fondets ESG-persentil sammenlignet med Lipper-sammenligningsgruppen. per 01.jun.2020 32,40
Fondets Lipper Global-klassifisering Fondets sammenligningsgruppe som definert av Lipper Global-klassifiseringen. per 01.jun.2020 Equity Emerging Mkts Global
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 01.jun.2020, basert på eksisterende beholdninger i 31.des.2019. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets underliggende beholdninger (ekskludert kontantposisjoner) være dekket av MSCI ESG Research, fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Åpenhet om beregningene av selskapsengasjement er ikke en indikasjon på et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke en integrering av ESG-kriterier et fonds investeringsmålsetting eller begrenser investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det finnes ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende screening vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.


Selskapers engasjementsmålinger kalkuleres ved bruk av MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Flex, per 30.jun.2020 vurdert mot 2221 Global Emerging Markets Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 30.jun.2020
Navn Vekt (%)
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 7,01
TENCENT HOLDINGS LTD 6,38
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 4,52
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,63
NASPERS LIMITED N LTD 1,40
Navn Vekt (%)
MEITUAN DIANPING 1,36
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,34
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 1,03
JD.COM ADR REPRESENTING INC 0,88
RELIANCE INDUSTRIES GDR REPRESENTI 144A 0,80
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 30.jun.2020

% av markedskap.

Type Fond
per 30.jun.2020

% av markedskap.

Type Fond
per 30.jun.2020

% av markedskap.

Type Fond
per 30.jun.2020

% av markedskap.

Type Fond
per 30.jun.2020

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Flex GBP Ingen 28,17 -0,35 -1,23 29,30 21,89 28,10 IE00B3D07P14 28,22 -
Flex GBP Kvartalsvis 13,08 -0,16 -1,23 13,73 10,22 13,05 IE00B3D07S45 13,11 -
Class D EUR Ingen 10,95 -0,05 -0,43 11,99 8,19 10,92 IE00BYWYCC39 10,97 -
Class D USD Ingen 11,37 -0,08 -0,71 12,24 8,11 11,34 IE00BYWYC907 11,39 -
Inst USD Kvartalsvis 10,38 -0,07 -0,71 11,27 7,44 10,35 IE00B3D07K68 10,40 -
Flex USD Ingen 16,81 -0,12 -0,71 18,09 11,98 16,76 IE00B3D07N99 16,84 -
Flex EUR Kvartalsvis 12,65 -0,05 -0,43 13,98 9,51 12,61 IE00B3D07Q21 12,67 -
Inst EUR Ingen 20,99 -0,09 -0,43 23,00 15,70 20,94 IE00B3D07F16 21,03 -
Inst Hedged USD - 9,69 0,00 0,00 10,00 8,59 9,66 IE00BDQYPB20 9,72 -
Inst USD Ingen 14,88 -0,11 -0,71 16,04 10,62 14,85 IE00B3D07G23 14,91 -
Inst EUR Kvartalsvis 12,11 -0,05 -0,43 13,38 9,11 12,08 IE00B3D07J53 12,13 -
Flex EUR Ingen 16,48 -0,07 -0,43 18,03 12,32 16,44 IE00B3D07M82 16,51 -
Inst GBP Kvartalsvis 15,16 -0,19 -1,23 15,91 11,84 15,12 IE00B3D07L75 15,19 -
Inst GBP Ingen 23,96 -0,30 -1,23 24,94 18,63 23,90 IE00B3D07H30 24,00 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.