Aksjer

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Vekstmarkeder er generelt mer følsomme for økonomiske og politiske forhold enn utviklede markeder. Andre faktorer omfatter høyere likviditetsrisiko, restriksjoner på investeringer eller kapitaloverføringer og manglende/ forsinket levering av verdipapirer eller betalinger som fondet har til gode. Valutarisiko: Fondet investerer i andre valutaer. Endringer i valutakursene vil derfor påvirke verdien av investeringen. Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Andre betydelige faktorer omfatter politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydeligere selskapshendelser.
Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 17.apr.2019 GBP 3 945 137 668
Net Assets of Fund per 17.apr.2019 USD 11 356 821 121
Basisvaluta USD
Seriens valuta GBP
Fondsstart 26.sep.2008
Startdato 25.mar.2009
Antall beholdninger per 29.mar.2019 1 018
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Equity
Referanseindeks MSCI Emerging Markets, Net Returns, in GBP
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,06%
ISIN IE00B3D07P14
Bloomberg-børskode BGIEFAS
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B3D07P1
Bloomberg-referanse, børskode 1
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 1 000 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 10 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Flex, per 31.mar.2019 vurdert mot 2092 Global Emerging Markets Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 29.mar.2019
Navn Vekt (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 5,01
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 4,52
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 3,75
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,58
NASPERS LTD 1,93
Navn Vekt (%)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,56
CHINA MOBILE LTD 1,20
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 1,10
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 0,98
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0,89
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Flex GBP Ingen 27,32 0,09 0,33 27,32 23,32 27,25 IE00B3D07P14 27,38 -
Flex EUR Ingen 16,56 0,05 0,27 16,62 13,89 16,52 IE00B3D07M82 16,59 -
Flex USD Ingen 16,92 0,05 0,29 17,80 14,31 16,87 IE00B3D07N99 16,95 -
Class D EUR Ingen 11,02 0,03 0,27 11,06 9,26 10,99 IE00BYWYCC39 11,04 -
Inst GBP Ingen 23,31 0,08 0,33 23,32 19,91 23,25 IE00B3D07H30 23,35 -
Inst USD Kvartalsvis 10,78 0,03 0,29 11,63 9,19 10,76 IE00B3D07K68 10,81 -
Inst GBP Kvartalsvis 15,18 0,05 0,33 15,53 13,05 15,14 IE00B3D07L75 15,21 -
Inst EUR Kvartalsvis 12,56 0,03 0,27 12,69 10,63 12,53 IE00B3D07J53 12,59 -
Inst USD Ingen 15,03 0,04 0,29 15,85 12,72 14,99 IE00B3D07G23 15,06 -
Class D USD Ingen 11,46 0,03 0,29 12,08 9,70 11,43 IE00BYWYC907 11,49 -
Flex EUR Kvartalsvis 13,12 0,04 0,27 13,26 11,10 13,09 IE00B3D07Q21 13,15 -
Inst EUR Ingen 21,15 0,06 0,27 21,23 17,77 21,10 IE00B3D07F16 21,19 -
Inst Hedged USD - 9,02 0,01 0,13 10,00 8,59 8,99 IE00BDQYPB20 9,05 -
Flex GBP Kvartalsvis 13,10 0,04 0,33 13,40 11,27 13,07 IE00B3D07S45 13,13 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.