Aksjer

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Vekstmarkeder er generelt mer følsomme for økonomiske og politiske forhold enn utviklede markeder. Andre faktorer omfatter høyere likviditetsrisiko, restriksjoner på investeringer eller kapitaloverføringer og manglende/ forsinket levering av verdipapirer eller betalinger som fondet har til gode. Valutarisiko: Fondet investerer i andre valutaer. Endringer i valutakursene vil derfor påvirke verdien av investeringen. Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Andre betydelige faktorer omfatter politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydeligere selskapshendelser.
Vis færre
Loading

Resultat

Resultat


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 11.aug.2020 GBP 12 980 618
Net Assets of Fund per 11.aug.2020 USD 11 879 570 221
Basisvaluta USD
Seriens valuta GBP
Fondsstart 26.sep.2008
Startdato 10.nov.2009
Antall beholdninger per 31.jul.2020 1 290
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Equity
Referanseindeks MSCI Emerging Markets Index
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,32%
ISIN IE00B3D07L75
Bloomberg-børskode BGIEIDS
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B3D07L7
Bloomberg-referanse, børskode 1
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 1 000 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 10 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle, viktige bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, vil ESG-integrering ikke endre et fonds investeringsmål eller begrense investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering Fondets ESG-persentil sammenlignet med Lipper-sammenligningsgruppen. per 09.jul.2020 33,58
Fondets Lipper Global-klassifisering Fondets sammenligningsgruppe som definert av Lipper Global-klassifiseringen. per 09.jul.2020 Equity Emerging Mkts Global
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 09.jul.2020, basert på eksisterende beholdninger i 31.jan.2020. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets underliggende beholdninger (ekskludert kontantposisjoner) være dekket av MSCI ESG Research, fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Inst, per 31.jul.2020 vurdert mot 2240 Global Emerging Markets Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.jul.2020
Navn Vekt (%)
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 7,52
TENCENT HOLDINGS LTD 6,29
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 5,70
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,70
MEITUAN DIANPING 1,40
Navn Vekt (%)
NASPERS LIMITED N LTD 1,31
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,12
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 1,00
JD.COM ADR REPRESENTING INC 0,87
RELIANCE INDUSTRIES GDR REPRESENTI 144A 0,82
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jul.2020

% av markedskap.

Type Fond
per 31.jul.2020

% av markedskap.

Type Fond
per 31.jul.2020

% av markedskap.

Type Fond
per 31.jul.2020

% av markedskap.

Type Fond
per 31.jul.2020

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Inst GBP Kvartalsvis 15,13 0,07 0,48 15,91 11,84 15,09 IE00B3D07L75 15,16 -
Inst USD Kvartalsvis 10,78 0,05 0,45 11,27 7,44 10,75 IE00B3D07K68 10,80 -
Inst EUR Kvartalsvis 12,07 0,05 0,46 13,38 9,11 12,04 IE00B3D07J53 12,09 -
Flex GBP Ingen 28,13 0,13 0,48 29,30 21,89 28,06 IE00B3D07P14 28,18 -
Inst Hedged USD - 9,02 0,01 0,13 10,00 8,59 8,99 IE00BDQYPB20 9,05 -
Inst EUR Ingen 20,91 0,10 0,46 23,00 15,70 20,86 IE00B3D07F16 20,95 -
Flex GBP Kvartalsvis 13,06 0,06 0,48 13,73 10,22 13,03 IE00B3D07S45 13,09 -
Flex USD Ingen 17,46 0,08 0,45 18,09 11,98 17,42 IE00B3D07N99 17,50 -
Inst GBP Ingen 23,92 0,11 0,48 24,94 18,63 23,86 IE00B3D07H30 23,96 -
Flex EUR Kvartalsvis 12,60 0,06 0,46 13,98 9,51 12,57 IE00B3D07Q21 12,63 -
Class D USD Ingen 11,81 0,05 0,45 12,24 8,11 11,78 IE00BYWYC907 11,84 -
Flex EUR Ingen 16,42 0,07 0,46 18,03 12,32 16,38 IE00B3D07M82 16,46 -
Class D EUR Ingen 10,91 0,05 0,46 11,99 8,19 10,88 IE00BYWYCC39 10,93 -
Inst USD Ingen 15,46 0,07 0,45 16,04 10,62 15,42 IE00B3D07G23 15,49 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.