Aksjer

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Vekstmarkeder er generelt mer følsomme for økonomiske og politiske forhold enn utviklede markeder. Andre faktorer omfatter høyere likviditetsrisiko, restriksjoner på investeringer eller kapitaloverføringer og manglende/ forsinket levering av verdipapirer eller betalinger som fondet har til gode. Valutarisiko: Fondet investerer i andre valutaer. Endringer i valutakursene vil derfor påvirke verdien av investeringen. Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Andre betydelige faktorer omfatter politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydeligere selskapshendelser.
Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 15.jan.2019 GBP 2 263 930
per 04.des.2018 USD 10 501 125 082
Basisvaluta USD
Seriens valuta GBP
Fondsstart 26.sep.2008
Startdato 10.nov.2009
Antall beholdninger per 31.des.2018 1 005
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Equity
Referanseindeks MSCI Emerging Markets, Net Returns, in GBP
Domisil (hjemsted) Irland
UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,32%
ISIN IE00B3D07L75
Bloomberg-børskode BGIEIDS
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B3D07L7
Bloomberg-referanse, børskode 1
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daily, forward pricing basis
Minste startinvestering GBP 1 000 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 10 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Inst, per 31.des.2018 vurdert mot 2039 Global Emerging Markets Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.des.2018
Navn Vekt (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 4,79
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 3,78
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 3,70
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,49
NASPERS LIMITED N LTD 1,84
Navn Vekt (%)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,65
CHINA MOBILE LTD 1,23
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 1,04
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 0,96
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0,95
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.des.2018

% av markedskap.

Type Fond
per 31.des.2018

% av markedskap.

Type Fond
per 31.des.2018

% av markedskap.

Type Fond
per 31.des.2018

% av markedskap.

Type Fond
per 31.des.2018

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Inst GBP Kvartalsvis 14,18 0,29 2,07 16,27 13,05 14,13 IE00B3D07L75 14,22 -
Inst EUR Ingen 19,10 0,29 1,54 21,79 17,77 19,03 IE00B3D07F16 19,16 -
Flex GBP Ingen 25,42 0,51 2,07 28,48 23,32 25,33 IE00B3D07P14 25,50 -
Inst EUR Kvartalsvis 11,39 0,17 1,54 13,28 10,63 11,35 IE00B3D07J53 11,42 -
Class D EUR Ingen 9,95 0,15 1,55 11,34 9,26 9,92 IE00BYWYCC39 9,98 -
Class D USD Ingen 10,47 0,13 1,24 12,95 9,70 10,43 IE00BYWYC907 10,50 -
Flex GBP Kvartalsvis 12,24 0,25 2,07 14,05 11,27 12,19 IE00B3D07S45 12,27 -
Flex EUR Ingen 14,95 0,23 1,55 17,01 13,89 14,89 IE00B3D07M82 14,99 -
Inst Hedged USD - 9,14 0,11 1,27 10,00 8,59 9,11 IE00BDQYPB20 9,17 -
Inst GBP Ingen 21,69 0,44 2,07 24,36 19,91 21,62 IE00B3D07H30 21,76 -
Flex EUR Kvartalsvis 11,89 0,18 1,55 13,87 11,10 11,85 IE00B3D07Q21 11,93 -
Inst USD Ingen 13,73 0,17 1,24 17,00 12,72 13,68 IE00B3D07G23 13,77 -
Inst USD Kvartalsvis 9,89 0,12 1,24 12,51 9,19 9,85 IE00B3D07K68 9,92 -
Flex USD Ingen 15,45 0,19 1,24 19,08 14,31 15,39 IE00B3D07N99 15,49 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.