Aksjer

iShares Pacific Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 17.apr.2019 USD 778,41
Fondsstart 01.des.2005
Startdato 22.mai.2009
Antall beholdninger per 29.mar.2019 150
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Pacific ex-Japan Equity
Referanseindeks MSCI Developed Pacific Ex Japan in EUR Net TR Index
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,04%
ISIN IE00B39J2Z70
Bloomberg-børskode BGIPACU
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B39J2Z7
Bloomberg-referanse, børskode 1
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 1 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 10 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for iShares Pacific Index Fund (IE) Flex, per 31.mar.2019 vurdert mot 111 Pacific ex-Japan Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 29.mar.2019
Navn Vekt (%)
AIA GROUP LTD 6,94
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5,12
BHP GROUP LTD 4,65
WESTPAC BANKING CORP 3,65
CSL LTD 3,61
Navn Vekt (%)
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 3,06
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2,83
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L 2,30
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1,93
MACQUARIE GROUP LTD DEF 1,74
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Flex EUR Daglig 20,81 -0,04 -0,21 21,00 17,73 20,80 IE00B39J2Z70 20,83 -
Flex USD Daglig 17,46 -0,03 -0,19 17,92 15,00 17,45 IE00B0409Z31 17,47 -
Flex EUR Ingen 16,19 -0,03 -0,21 16,34 13,63 16,18 IE00B8J31D58 16,20 -
Class D EUR Ingen 11,55 -0,02 -0,21 11,65 9,73 11,54 IE00BDRK7R97 11,55 -
Class D USD Ingen 11,55 -0,02 -0,19 11,58 9,79 11,55 IE00BD0NCP86 11,56 -
Flex USD Ingen 57,48 -0,11 -0,19 57,63 48,67 57,44 IE0006797348 57,52 -
Inst EUR Ingen 17,47 -0,04 -0,21 17,63 14,72 17,46 IE00B56H2V49 17,49 -
Inst USD Daglig 17,36 -0,03 -0,19 17,78 14,71 17,34 IE00B1W56T01 17,37 -
Class Institutional GBP - 10,36 -0,02 -0,15 10,38 9,82 10,35 IE00BJ1K4320 10,37 -
Inst USD Ingen 18,13 -0,03 -0,19 18,18 15,37 18,12 IE00B1W56S93 18,15 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.