Aksjer

BGF Emerging Markets Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 18.jan.2019 USD 792,99
Antall beholdninger per 31.des.2018 66
Basisvaluta USD
Fondsstart 30.nov.1993
Startdato 01.apr.2015
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Equity
Referanseindeks MSCI Emerging Markets, Net Returns, in EUR
Domisil (hjemsted) Luxembourg
UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,11%
ISIN LU0562137082
Bloomberg-børskode BGEMMX2
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B3X4QK1
Bloomberg-referanse, børskode MSEMNEEUR
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daily, forward pricing basis
Minste startinvestering EUR 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Emerging Markets Fund Class X2, per 31.des.2018 vurdert mot 2039 Global Emerging Markets Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.des.2018
Navn Vekt (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,29
SBERBANK ROSSII PAO 3,22
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 3,07
BANK OF CHINA LTD 2,81
HDFC BANK LTD 2,75
Navn Vekt (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 2,67
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA 2,64
TENCENT HOLDINGS LTD 2,43
SJM HOLDINGS LTD 2,19
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 2,17
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class X2 EUR Ingen 11,90 0,16 1,36 12,46 10,75 - LU0562137082 - -
Class X2 USD Ingen 13,54 0,17 1,27 15,46 12,26 - LU0462857433 - -
Class A2 CZK Ingen 773,35 11,91 1,56 811,19 708,97 - LU1791183517 - -
Class I2 EUR Ingen 11,50 0,16 1,41 12,13 10,40 - LU1559747883 - -
Class I5 USD - 10,14 0,02 0,20 10,18 9,34 - LU1866970491 - -
Class D2 EUR Ingen 33,29 0,45 1,37 35,21 30,16 - LU0252967376 - -
Class A2 USD Ingen 34,40 0,44 1,30 39,96 31,26 - LU0047713382 - -
Class D2 USD Ingen 37,88 0,48 1,28 43,68 34,37 - LU0252970164 - -
Class A2 EUR Ingen 30,23 0,41 1,37 32,21 27,44 - LU0171275786 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Gordon Fraser
Gordon Fraser
Andrew Swan
Andrew Swan

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.