Renter

BGF US Government Mortgage Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 10.aug.2020 USD 150,80
Antall beholdninger per 31.jul.2020 341
Basisvaluta USD
Fondsstart 02.aug.1985
Startdato 26.feb.2010
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar USD Government Bond
Referanseindeks FTSE Mortgage Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,67%
ISIN LU0424777026
Bloomberg-børskode MLUGEDA
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B3VXXF4
Bloomberg-referanse, børskode CG_MTG
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 100 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets underliggende beholdninger (ekskludert kontantposisjoner) være dekket av MSCI ESG Research, fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI-rating er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF US Government Mortgage Fund Class D2, per 31.jul.2020 vurdert mot 160 USD Government Bond fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.jul.2020
Navn Vekt (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 28,77
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 12,37
GNMA2 30YR 10,30
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 8,60
FNMA 30YR 2017 PRODUCTION 4,19
Navn Vekt (%)
FHLMC 30YR UMBS 3,87
UMBS 15YR TBA(REG B) 3,36
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 2,31
FNMA 30YR 4% SHLB 200K 2018 2,13
FNMA 30YR 4% SHLB 175K 2019 2,08
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jul.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jul.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jul.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.jul.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jul.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jul.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 USD Ingen 21,61 -0,01 -0,05 21,65 20,28 - LU0424777026 - -
Class I3 USD Månedlig 9,65 0,00 0,00 9,69 9,17 - LU1456639035 - -
Class I2 USD - 10,75 0,00 0,00 10,77 10,08 - LU2011139206 - -
Class A1 USD Daglig 9,43 -0,01 -0,11 9,48 8,97 - LU0035308682 - -
Class X3 USD Månedlig 9,63 -0,01 -0,10 9,68 9,16 - LU1246652132 - -
Class D3 USD Månedlig 9,47 0,00 0,00 9,51 9,00 - LU0592702145 - -
Class A3 USD Månedlig 9,44 -0,01 -0,11 9,49 8,98 - LU0172418690 - -
Class A2 USD Ingen 20,79 -0,02 -0,10 20,84 19,54 - LU0096258446 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.