Aksjer

BGF US Basic Value Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 10.aug.2020 USD 450,93
Antall beholdninger per 31.jul.2020 70
Basisvaluta USD
Fondsstart 08.jan.1997
Startdato 29.jun.2002
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar US Large-Cap Value Equity
Referanseindeks Russell 1000 Value Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,81%
ISIN LU0171296279
Bloomberg-børskode MLRBVVA
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B43C8D9
Bloomberg-referanse, børskode RUSL1KGBP
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 5 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle, viktige bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, vil ESG-integrering ikke endre et fonds investeringsmål eller begrense investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering Fondets ESG-persentil sammenlignet med Lipper-sammenligningsgruppen. per 09.jul.2020 28,58
Fondets Lipper Global-klassifisering Fondets sammenligningsgruppe som definert av Lipper Global-klassifiseringen. per 09.jul.2020 Equity US
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 09.jul.2020, basert på eksisterende beholdninger i 31.jan.2020. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets underliggende beholdninger (ekskludert kontantposisjoner) være dekket av MSCI ESG Research, fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Åpenhet om beregningene av selskapsengasjement er ikke en indikasjon på et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke en integrering av ESG-kriterier et fonds investeringsmålsetting eller begrenser investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det finnes ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende screening vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.


Selskapers engasjementsmålinger kalkuleres ved bruk av MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jul.2020
Navn Vekt (%)
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,47
CITIGROUP INC 3,38
COMCAST CORP CLASS A 2,93
WELLS FARGO 2,73
UNILEVER ADR REPRESENTING NV 2,69
Navn Vekt (%)
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,54
DOLLAR TREE INC 2,49
BAE SYSTEMS ADR PLC 2,48
ANTHEM INC 2,32
GENERAL MOTORS 2,20
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 GBP Ingen 63,51 1,22 1,96 73,87 50,44 - LU0171296279 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 133,30 3,09 2,37 153,16 93,25 - LU1333800354 - -
Class A4 EUR Årlig 69,88 1,53 2,24 86,69 53,72 - LU0213336463 - -
Class X2 USD Ingen 105,82 2,47 2,39 120,99 74,04 - LU0147417983 - -
Class D2 USD Ingen 92,45 2,15 2,38 106,29 64,93 - LU0275209954 - -
Class A4 GBP Årlig 62,80 1,20 1,95 73,05 49,88 - LU0204064967 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 55,64 1,24 2,28 65,03 39,51 - LU0329591993 - -
Class A2 USD Ingen 83,16 1,93 2,38 96,02 58,58 - LU0072461881 - -
Class A4 USD Årlig 82,36 1,91 2,37 95,08 58,02 - LU0162691827 - -
Class D4 USD Årlig 83,63 1,94 2,37 96,16 58,75 - LU0827886465 - -
Class D4 GBP Årlig 63,74 1,22 1,95 73,84 50,48 - LU0827886549 - -
Class D2 EUR Ingen 78,43 1,71 2,23 96,95 60,12 - LU0827886119 - -
Class A2 EUR Ingen 70,56 1,54 2,23 87,54 54,24 - LU0171293920 - -
Class I2 USD Ingen 91,27 2,13 2,39 104,78 64,04 - LU0368249990 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 52,48 1,17 2,28 61,59 37,37 - LU0200685153 - -
Class D2 GBP Ingen 70,60 1,36 1,96 81,77 55,91 - LU0827886200 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 15,70 0,36 2,35 18,41 11,13 - LU0602533316 - -
Class I2 EUR Ingen 77,43 1,69 2,23 95,60 59,30 - LU1559748261 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Carrie King
Carrie King
Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Franco Tapia, CFA
Franco Tapia, CFA
David Zhao
David Zhao
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.