Renter

BGF China Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  Fra
30.06.2015
Til
30.06.2016
Fra
30.06.2016
Til
30.06.2017
Fra
30.06.2017
Til
30.06.2018
Fra
30.06.2018
Til
30.06.2019
Fra
30.06.2019
Til
30.06.2020
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.

per 30.jun.2020

-2,70 4,76 5,59 5,44 3,26

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i CNH.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 10.aug.2020 RMB 9 460,20
Antall beholdninger per 31.jul.2020 443
Basisvaluta CNH
Fondsstart 11.nov.2011
Startdato 11.nov.2011
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar RMB Bond
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,01%
ISIN LU0679941673
Bloomberg-børskode BGRBA3U
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B765G10
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 5 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets underliggende beholdninger (ekskludert kontantposisjoner) være dekket av MSCI ESG Research, fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI-rating er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Åpenhet om beregningene av selskapsengasjement er ikke en indikasjon på et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke en integrering av ESG-kriterier et fonds investeringsmålsetting eller begrenser investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det finnes ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende screening vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.


Selskapers engasjementsmålinger kalkuleres ved bruk av MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF China Bond Fund Class A3, per 31.jul.2020 vurdert mot 129 RMB Bond fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.jul.2020
Navn Vekt (%)
YINCHUAN TONGLIAN CAPITAL INVESTME RegS 4.45 06/10/2023 2,19
SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD RegS 4.75 08/05/2029 1,53
COASTAL EMERALD LTD RegS 4.3 12/31/2049 1,37
WEIBO CORP 3.375 07/08/2030 1,26
CCCI TREASURE LTD RegS 3.425 12/31/2049 1,26
Navn Vekt (%)
CHENGDU COMMUNICATIONS INVESTMENT RegS 4.75 12/13/2027 1,18
VANKE REAL ESTATE (HONG KONG) CO L MTN RegS 3.5 11/12/2029 1,12
CHOUZHOU INTERNATIONAL INVESTMENT RegS 4 02/18/2025 0,97
OVERSEAS CHINESE TOWN (ASIA) HOLDI RegS 4.5 12/31/2049 0,93
SUNRISE (CAYMAN) LTD RegS 5.25 03/11/2024 0,88
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jul.2020

% av markedskap.

Type Fond
per 31.jul.2020

% av markedskap.

Type Fond
per 31.jul.2020

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringene kan endres.
per 31.jul.2020

% av markedskap.

Type Fond
per 31.jul.2020

% av markedskap.

Type Fond
per 31.jul.2020

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A3 USD Månedlig 10,60 0,02 0,19 10,62 9,57 - LU0679941673 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,29 0,00 0,00 10,29 9,38 - LU2112292094 - -
Class A3 CNH Månedlig 73,77 0,00 0,00 73,77 68,07 - LU0679941160 - -
Class I2 USD Ingen 18,55 0,04 0,22 18,58 16,40 - LU1588882974 - -
Class D2 CNH Ingen 102,78 0,01 0,01 102,78 92,91 - LU0827885731 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 10,37 0,01 0,10 10,37 9,42 - LU2112292250 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 10,59 0,00 0,00 10,59 9,64 - LU2070343392 - -
Class I6 CNH Månedlig 105,04 0,01 0,01 105,04 97,23 - LU1940842344 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,28 0,00 0,00 10,28 9,38 - LU2112292417 - -
Class A2 USD Ingen 14,76 0,03 0,20 14,79 13,08 - LU0679941327 - -
Class X2 Hedged USD - 10,61 0,01 0,09 10,61 9,62 - LU2092937064 - -
Class D2 USD Ingen 14,77 0,04 0,27 14,79 13,07 - LU0719319435 - -
Class D3 USD Månedlig 10,65 0,03 0,28 10,67 9,62 - LU0683067952 - -
Class I4 Hedged GBP - 10,31 0,00 0,00 10,31 9,38 - LU2112291872 - -
Class I3 USD Månedlig 10,29 0,03 0,29 10,30 9,29 - LU1648248299 - -
Class A2 CNH Ingen 102,73 0,01 0,01 102,73 92,99 - LU0679940949 - -
Class I2 Hedged USD - 10,38 0,01 0,10 10,38 9,42 - LU2112291955 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 10,30 0,00 0,00 10,30 9,38 - LU2112292177 - -
Class A2 CHF Ingen 13,50 0,03 0,22 13,86 12,71 - LU0969580058 - -
Class A3 HKD Månedlig 82,16 0,19 0,23 82,30 74,25 - LU0690034276 - -
Class A6 Hedged GBP Månedlig 10,04 0,00 0,00 10,10 9,39 - LU2077746779 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 101,33 0,00 0,00 101,35 94,46 - LU1963769176 - -
Class I6 USD Hedged USD Månedlig 10,64 0,00 0,00 10,64 9,84 - LU2134542930 - -
Class A6 Hedged EUR Månedlig 9,78 0,00 0,00 9,95 9,17 - LU1847653224 - -
Class A6 Hedged CAD Månedlig 10,09 0,00 0,00 10,13 9,42 - LU2077746696 - -
Class A6 Hedged NZD Månedlig 10,08 0,00 0,00 10,12 9,39 - LU2077746340 - -
Class I2 EUR - 15,74 0,02 0,13 16,36 14,87 - LU2011139461 - -
Class A6 Hedged USD Månedlig 10,32 0,00 0,00 10,33 9,64 - LU1847653141 - -
Class A6 Hedged SGD Månedlig 10,28 0,00 0,00 10,32 9,60 - LU1847653497 - -
Class A6 Hedged AUD Månedlig 10,18 0,00 0,00 10,26 9,52 - LU1852331039 - -
Class X2 USD - 11,60 0,02 0,17 11,62 10,24 - LU1733225855 - -
Class A6 CNH Månedlig 105,81 0,02 0,02 105,81 98,27 - LU1852330734 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.