Renter

BGF US Dollar Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Fondet tar sikte på å maksimere avkastningen på din investering gjennom en kombinasjon av kapitalvekst og inntekter fra fondets aktiva. Fondet investerer minst 80 % av sin totalkapital i rentepapirer.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 16.sep.2019 USD 669,49
Antall beholdninger per 30.aug.2019 2 165
Basisvaluta USD
Fondsstart 07.apr.1989
Startdato 07.apr.1989
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar USD Diversified Bond
Referanseindeks BBG Barc U.S. Aggregate Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,09%
ISIN LU0096258362
Bloomberg-børskode MERCPA2
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL 7556799
Bloomberg-referanse, børskode LBUSTRUU
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 5 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF US Dollar Bond Fund Class A2, per 31.aug.2019 vurdert mot 391 USD Diversified Bond fond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gitt en sølvmedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 30.aug.2019
Navn Vekt (%)
UNITED STATES TREASURY 14,83
UNIFORM MBS 11,66
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 11,09
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 7,56
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 2,87
Navn Vekt (%)
JPMORGAN CHASE & CO 1,48
BANK OF AMERICA CORP 1,42
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 1,10
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0,91
WELLS FARGO & COMPANY 0,69
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 30.aug.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.aug.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.aug.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 30.aug.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.aug.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.aug.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 USD Ingen 33,89 -0,13 -0,38 34,56 30,92 - LU0096258362 - -
Class A3 USD Månedlig 17,19 -0,06 -0,35 17,55 16,01 - LU0172417379 - -
Class D3 USD Månedlig 17,19 -0,06 -0,35 17,55 16,01 - LU0592701923 - -
Class I2 USD Ingen 11,32 -0,04 -0,35 11,53 10,27 - LU1165522647 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,32 -0,04 -0,39 10,54 9,62 - LU1564327929 - -
Class A1 USD Daglig 17,16 -0,07 -0,41 17,52 16,00 - LU0028835386 - -
Class D2 USD Ingen 35,17 -0,13 -0,37 35,85 31,97 - LU0548367084 - -
Class X5 USD Kvartalsvis 10,18 -0,04 -0,39 10,38 9,46 - LU1694209633 - -
Class A2 CZK Ingen 796,70 2,50 0,31 813,96 678,26 - LU1791174102 - -
Class X2 USD Ingen 10,82 -0,04 -0,37 11,02 9,78 - LU0147419252 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 10,83 -0,04 -0,37 11,05 10,00 - LU1294567448 - -
Class A6 Hedged GBP Månedlig 9,19 -0,04 -0,43 9,41 8,79 - LU1484781049 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 10,24 -0,04 -0,39 10,44 9,52 - LU1718847640 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 94,40 -0,34 -0,36 96,56 89,51 - LU1484781122 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.