Renter

BGF World Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i NOK, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 18.apr.2019 USD 1 414,73
Antall beholdninger per 29.mar.2019 1 112
Basisvaluta USD
Fondsstart 04.sep.1985
Startdato 05.mar.2012
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Bond - NOK Hedged
Referanseindeks BBG Barc Global Aggregate Index (USD Hedged)
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,05%
ISIN LU0739658705
Bloomberg-børskode BGWNKX2
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B7LDYZ9
Bloomberg-referanse, børskode LEGATRUH
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering NOK 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering NOK 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF World Bond Fund Class X2 Hedged, per 31.mar.2019 vurdert mot 35 Global Bond - NOK Hedged fond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gitt en bronsemedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 29.mar.2019
Navn Vekt (%)
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION 2,30
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1,18
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 1,04
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 05/13/2019 1,02
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 0,96
Navn Vekt (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 0,91
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #333 0.6 03/20/2024 0,90
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #138 0.1 12/20/2023 0,86
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 2.125 01/15/2024 0,81
FNMA 30YR 2016 PRODUCTION 0,80
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class X2 Hedged NOK Ingen 13,31 0,02 0,15 13,35 12,68 - LU0739658705 - -
Class A6 Hedged SGD Månedlig 10,13 0,01 0,10 10,18 9,79 - LU1830001282 - -
Class X2 USD Ingen 86,88 0,13 0,15 87,14 82,07 - LU0184697158 - -
Class A2 USD Ingen 77,65 0,11 0,14 77,90 73,74 - LU0184696937 - -
Class D2 USD Ingen 81,45 0,12 0,15 81,71 77,19 - LU0297941972 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 11,59 0,02 0,17 11,63 11,12 - LU0808759830 - -
Class A8 Hedged CNH Månedlig 101,16 0,15 0,15 101,74 97,63 - LU1529944784 - -
Class I2 USD Ingen 10,54 0,02 0,19 10,57 9,98 - LU1087925589 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 12,43 0,02 0,16 12,47 11,86 - LU0757589873 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,20 0,01 0,10 10,25 9,85 - LU0308772333 - -
Class X2 Hedged NZD Ingen 11,60 0,01 0,09 11,64 11,00 - LU1288049783 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 202,12 0,26 0,13 202,90 194,18 - LU0692855462 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 192,77 0,25 0,13 193,58 185,78 - LU0827888594 - -
Class A6 Hedged GBP Månedlig 9,33 0,02 0,21 9,44 9,06 - LU1484780744 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 188,00 0,23 0,12 188,84 181,57 - LU0330917880 - -
Class D3 USD Månedlig 57,01 0,08 0,14 57,24 54,47 - LU0827888321 - -
Class X2 Hedged CHF Ingen 14,30 0,02 0,14 14,36 13,77 - LU0372548510 - -
Class A1 USD Daglig 57,02 0,08 0,14 57,23 54,53 - LU0012053665 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 95,46 0,13 0,14 95,97 92,38 - LU1484780827 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 11,60 0,02 0,17 11,64 11,11 - LU0871639547 - -
Class A3 USD Månedlig 56,93 0,08 0,14 57,16 54,41 - LU0184696853 - -
Class X2 Hedged DKK Ingen 112,97 0,14 0,12 113,42 108,69 - LU0862984498 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Rick Rieder
Rick Rieder
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.