Renter

BGF World Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 16.aug.2019 USD 1 383,42
Antall beholdninger per 31.jul.2019 1 433
Basisvaluta USD
Fondsstart 04.sep.1985
Startdato 20.jan.2012
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Bond - EUR Hedged
Referanseindeks BBG Barc Global Aggregate Index (USD Hedged)
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,06%
ISIN LU0692855462
Bloomberg-børskode BGWBX2E
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B62CQ30
Bloomberg-referanse, børskode LEGATRUH
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF World Bond Fund Class X2 Hedged, per 31.jul.2019 vurdert mot 410 Global Bond - EUR Hedged fond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gitt en bronsemedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 31.jul.2019
Navn Vekt (%)
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION 2,12
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 1,57
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1,22
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.19 04/11/2024 1,22
RUSSIAN FEDERATION 8.5 09/17/2031 1,11
Navn Vekt (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 10/18/2023 0,95
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 0,90
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0,87
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #138 0.1 12/20/2023 0,86
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 2.125 01/15/2024 0,79
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jul.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jul.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jul.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.jul.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jul.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jul.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class X2 Hedged EUR Ingen 213,14 1,13 0,53 213,14 194,18 - LU0692855462 - -
Class X2 Hedged NZD Ingen 12,33 0,07 0,57 12,33 11,00 - LU1288049783 - -
Class A6 Hedged GBP Månedlig 9,77 0,05 0,51 9,77 9,06 - LU1484780744 - -
Class A8 Hedged CNH Månedlig 106,34 0,61 0,58 106,34 97,63 - LU1529944784 - -
Class X2 Hedged NOK Ingen 14,11 0,08 0,57 14,11 12,68 - LU0739658705 - -
Class A1 USD Daglig 60,19 0,32 0,53 60,19 54,53 - LU0012053665 - -
Class D2 USD Ingen 86,57 0,47 0,55 86,57 77,19 - LU0297941972 - -
Class A6 Hedged SGD Månedlig 10,66 0,06 0,57 10,66 9,79 - LU1830001282 - -
Class X2 Hedged DKK Ingen 119,04 0,63 0,53 119,04 108,69 - LU0862984498 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 197,59 1,04 0,53 197,59 181,57 - LU0330917880 - -
Class A2 USD Ingen 82,43 0,45 0,55 82,43 73,74 - LU0184696937 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 13,16 0,07 0,53 13,16 11,86 - LU0757589873 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,71 0,05 0,47 10,71 9,85 - LU0308772333 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 12,23 0,06 0,49 12,23 11,12 - LU0808759830 - -
Class I2 USD Ingen 11,21 0,06 0,54 11,21 9,98 - LU1087925589 - -
Class X2 Hedged CHF Ingen 15,05 0,08 0,53 15,05 13,77 - LU0372548510 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 100,29 0,53 0,53 100,29 92,38 - LU1484780827 - -
Class D3 USD Månedlig 60,17 0,34 0,57 60,17 54,47 - LU0827888321 - -
Class A3 USD Månedlig 60,09 0,33 0,55 60,09 54,41 - LU0184696853 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 202,86 1,07 0,53 202,86 185,78 - LU0827888594 - -
Class X2 USD Ingen 92,53 0,52 0,57 92,53 82,07 - LU0184697158 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 12,26 0,07 0,57 12,26 11,11 - LU0871639547 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Rick Rieder
Rick Rieder
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.