Aksjer

iShares UK Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i GBP.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 04.jun.2020 EUR 71 641 831
Net Assets of Fund per 04.jun.2020 GBP 520 839 514
Basisvaluta GBP
Seriens valuta EUR
Fondsstart 31.des.1998
Startdato 24.feb.2012
Antall beholdninger per 29.mai.2020 92
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar UK Large-Cap Equity
Referanseindeks MSCI Developed - United Kingdom Net in EUR
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,18%
ISIN IE00B7MSLV86
Bloomberg-børskode BGIUKEI
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B7MSLV8
Bloomberg-referanse, børskode 1
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 1 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 10 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle, viktige bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, vil ESG-integrering ikke endre et fonds investeringsmål eller begrense investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering Fondets ESG-persentil sammenlignet med Lipper-sammenligningsgruppen. per 01.mai.2020 79,15
Fondets Lipper Global-klassifisering Fondets sammenligningsgruppe som definert av Lipper Global-klassifiseringen. per 01.mai.2020 Equity UK
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 01.mai.2020, basert på eksisterende beholdninger i 30.sep.2019. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets underliggende beholdninger (ekskludert kontantposisjoner) være dekket av MSCI ESG Research, fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Åpenhet om beregningene av selskapsengasjement er ikke en indikasjon på et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke en integrering av ESG-kriterier et fonds investeringsmålsetting eller begrenser investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det finnes ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende screening vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.


Selskapers engasjementsmålinger kalkuleres ved bruk av MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for iShares UK Index Fund (IE) Inst, per 31.mai.2020 vurdert mot 667 UK Large-Cap Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 29.mai.2020
Navn Vekt (%)
ASTRAZENECA PLC 7,64
GLAXOSMITHKLINE PLC 5,69
HSBC HOLDINGS PLC 5,10
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 4,97
DIAGEO PLC 4,43
Navn Vekt (%)
BP PLC 4,20
ROYAL DUTCH SHELL PLC 3,56
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 3,47
UNILEVER PLC 3,44
RIO TINTO PLC 3,28
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Inst EUR Ingen 13,37 -0,22 -1,64 17,02 10,17 13,36 IE00B7MSLV86 13,44 -
Class D Acc EUR - 10,36 -0,17 -1,64 10,53 9,87 10,36 IE00BL1GW524 10,42 -
Flex Hedged EUR - 8,73 -0,06 -0,66 10,46 6,91 8,72 IE00BJXFTQ35 8,77 -
Flex EUR Daglig 13,75 -0,23 -1,64 17,79 10,53 13,74 IE00B39J2Y63 13,82 -
Institutional Dist GBP - 8,96 -0,06 -0,63 10,04 7,15 8,96 IE00BL1GW631 9,01 -
Flex GBP Daglig 9,79 -0,06 -0,63 12,10 7,81 9,79 IE00B2368V55 9,84 -
Inst GBP Ingen 15,12 -0,10 -0,63 18,21 11,98 15,12 IE00B1W56R86 15,20 -
Class D GBP Ingen 9,75 -0,06 -0,63 11,74 7,72 9,75 IE00BD0NCQ93 9,80 -
Flex GBP Ingen 39,48 -0,25 -0,63 47,53 31,26 39,47 IE0001200165 39,69 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.