Aksjer

iShares North America Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 12.aug.2020 USD 3 224,21
Fondsstart 30.apr.2001
Startdato 22.feb.2012
Antall beholdninger per 31.jul.2020 700
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar -
Referanseindeks MSCI North America Net Return in GBP
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,01%
ISIN IE00B7D6J849
Bloomberg-børskode BGINAGF
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B7D6J84
Bloomberg-referanse, børskode NDDUNA
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering -
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle, viktige bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, vil ESG-integrering ikke endre et fonds investeringsmål eller begrense investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering Fondets ESG-persentil sammenlignet med Lipper-sammenligningsgruppen. per 01.jun.2020 47,03
Fondets Lipper Global-klassifisering Fondets sammenligningsgruppe som definert av Lipper Global-klassifiseringen. per 01.jun.2020 Equity US
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 01.jun.2020, basert på eksisterende beholdninger i 31.jan.2020. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets underliggende beholdninger (ekskludert kontantposisjoner) være dekket av MSCI ESG Research, fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jul.2020
Navn Vekt (%)
APPLE INC 6,11
MICROSOFT CORP 4,88
AMAZON COM INC 4,41
FACEBOOK CLASS A INC 2,01
ALPHABET INC CLASS C 1,50
Navn Vekt (%)
ALPHABET INC CLASS A 1,47
JOHNSON & JOHNSON 1,26
VISA INC CLASS A 1,07
PROCTER & GAMBLE 1,07
JPMORGAN CHASE & CO 0,98
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Flex GBP Ingen 16,60 0,28 1,69 16,64 12,24 16,60 IE00B7D6J849 16,61 -
Flex Hedged EUR - 11,53 0,16 1,43 11,54 7,56 11,53 IE00BJVKFT58 11,54 -
Class D USD Ingen 14,73 0,21 1,45 14,73 9,57 14,72 IE00BD575K12 14,73 -
Flex USD Ingen 39,49 0,56 1,45 39,49 25,64 39,48 IE0030404903 39,50 -
Flex EUR Ingen 25,12 0,28 1,12 27,26 17,89 25,12 IE00B8J31B35 25,13 -
Inst EUR Ingen 30,06 0,33 1,11 32,66 21,43 30,05 IE00B78CT216 30,07 -
Class D EUR Ingen 16,37 0,18 1,12 17,77 11,66 16,36 IE00BD575G75 16,37 -
Inst USD Daglig 36,68 0,52 1,45 36,90 24,15 36,67 IE00B1W56L25 36,69 -
Flex EUR Daglig 30,83 0,34 1,12 33,71 22,04 30,82 IE00B39J2W40 30,83 -
Flex USD Daglig 28,40 0,41 1,45 28,40 18,50 28,39 IE00B040CX25 28,41 -
Inst USD Ingen 26,75 0,38 1,45 26,75 17,38 26,74 IE00B1W56K18 26,76 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.