Aksjer

iShares EMU Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 17.apr.2019 EUR 109,11
Fondsstart 18.aug.2008
Startdato 16.sep.2011
Antall beholdninger per 29.mar.2019 248
Basisvaluta EUR
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Eurozone Large-Cap Equity
Referanseindeks MSCI EMU Net TR Index
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,27%
ISIN IE00B3B2KT45
Bloomberg-børskode BGIEMID
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B3B2KT4
Bloomberg-referanse, børskode MSDEEMUN
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 1 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 10 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for iShares EMU Index Fund (IE) Inst, per 31.mar.2019 vurdert mot 1019 Eurozone Large-Cap Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 29.mar.2019
Navn Vekt (%)
TOTAL SA 3,10
SAP 2,63
LVMH 2,36
SANOFI SA 2,30
ALLIANZ 2,18
Navn Vekt (%)
UNILEVER DUTCH CERTIFICATES NV 2,07
SIEMENS N AG 1,90
AIRBUS GROUP 1,78
ASML HOLDING NV 1,78
BANCO SANTANDER SA 1,75
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Inst EUR Kvartalsvis 17,90 0,07 0,38 18,85 15,04 17,89 IE00B3B2KT45 17,93 -
Flex EUR Kvartalsvis 12,69 0,01 0,07 12,81 10,33 12,68 IE00B3B2KR21 12,71 -
Flex EUR Ingen 16,58 0,06 0,38 16,90 13,89 16,57 IE00B3B2KQ14 16,61 -
Inst EUR Ingen 17,09 0,07 0,38 17,44 14,32 17,09 IE00B3B2KS38 17,12 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.