Renter

iShares GiltTrak Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, hedgefondets referanseresultat er angitt i GBP.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 17.jan.2019 GBP 104,88
Fondsstart 30.sep.2000
Startdato 10.aug.2010
Antall beholdninger per 31.des.2018 45
Basisvaluta GBP
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar -
Referanseindeks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index
Domisil (hjemsted) Irland
UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,03%
ISIN IE00B5BD4447
Bloomberg-børskode BGIGFIA
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B5BD444
Bloomberg-referanse, børskode FTFIBGA
Håndtering av oppgjør Trade Date + 2 days
Omsetningsfrekvens Daily, forward pricing basis
Minste startinvestering GBP 500 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.des.2018
Navn Vekt (%)
UK CONV GILT RegS 4.25 06/07/2032 3,77
UK CONV GILT RegS 5 03/07/2025 3,52
UK CONV GILT RegS 4.25 03/07/2036 3,51
UK CONV GILT RegS 4.75 12/07/2030 3,46
UK CONV GILT RegS 4.5 12/07/2042 3,22
Navn Vekt (%)
UK CONV GILT RegS 4.25 12/07/2027 3,12
UK CONV GILT RegS 3.5 01/22/2045 2,92
UK CONV GILT RegS 3.75 07/22/2052 2,89
UK CONV GILT RegS 4.5 03/07/2019 2,85
UK CONV GILT RegS 1.75 07/22/2019 2,79
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.des.2018

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.des.2018

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.des.2018

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.des.2018

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.des.2018

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.des.2018

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Flex GBP Ingen 14,81 -0,05 -0,37 15,11 14,28 14,81 IE00B5BD4447 14,81 -
Class D GBP Ingen 10,12 -0,04 -0,37 10,32 9,76 10,11 IE00BD0NC250 10,12 -
Inst GBP Ingen 25,02 -0,09 -0,37 25,53 24,14 25,01 IE0007410420 25,02 -
Inst GBP Daglig 10,94 -0,04 -0,37 11,19 10,57 10,94 IE0030308773 10,94 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Paul Simon
Paul Simon
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.