Renter

iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 22.jul.2019 EUR 90,10
Fondsstart 03.apr.2009
Startdato 03.apr.2009
Antall beholdninger per 28.jun.2019 36
Basisvaluta EUR
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar EUR Inflation-Linked Bond
Referanseindeks BBG Barc Euro Government Inflation-Linked Bond Index
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,13%
ISIN IE00B4WXT857
Bloomberg-børskode BGIEGIA
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B4WXT85
Bloomberg-referanse, børskode BEIG1T
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 500 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) Inst, per 30.jun.2019 vurdert mot 141 EUR Inflation-Linked Bond fond.

Beholdning

Beholdning

per 28.jun.2019
Navn Vekt (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.85 07/25/2027 5,60
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.25 07/25/2020 5,04
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.1 07/25/2022 4,70
ITALY (REPUBLIC OF) 2.6 09/15/2023 4,46
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.1 07/25/2023 4,20
Navn Vekt (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.8 07/25/2040 4,10
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.15 07/25/2032 3,93
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.25 07/25/2024 3,76
ITALY (REPUBLIC OF) 2.1 09/15/2021 3,73
GERMANY (GOVERNMENT OF) 0.1 04/15/2026 3,57
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 28.jun.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.jun.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.jun.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 28.jun.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.jun.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.jun.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Inst EUR Ingen 13,26 -0,01 -0,08 13,27 12,33 13,25 IE00B4WXT857 13,28 -
Flex EUR Ingen 12,61 -0,01 -0,08 12,62 11,71 12,59 IE00B4WXT741 12,62 -
Class D EUR Ingen 10,74 -0,01 -0,08 10,75 9,98 10,73 IE00BD0NC144 10,75 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.