Renter

BGF Euro Short Duration Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 16.jul.2019 EUR 11 317,01
Antall beholdninger per 28.jun.2019 504
Basisvaluta EUR
Fondsstart 22.des.1998
Startdato 15.apr.2010
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar EUR Diversified Bond - Short Term
Referanseindeks BBG Barc Euro Aggregate 1-3 Years, 500 MM Minimum
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,90%
ISIN LU0448386994
Bloomberg-børskode BGFESA4
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B41SZ16
Bloomberg-referanse, børskode LEUR500M13
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 5 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Euro Short Duration Bond Fund Class A4, per 30.jun.2019 vurdert mot 491 EUR Diversified Bond - Short Term fond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gitt en sølvmedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 28.jun.2019
Navn Vekt (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/08/2021 7,44
ITALY (REPUBLIC OF) 1.65 04/23/2020 4,13
SPAIN (KINGDOM OF) 0.35 07/30/2023 3,78
SPAIN (KINGDOM OF) 0.75 07/30/2021 2,41
ITALY (REPUBLIC OF) 0.45 06/01/2021 2,26
Navn Vekt (%)
IRELAND (REPUBLIC OF) 0 10/18/2022 2,19
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/09/2021 2,07
KFW MTN RegS 0 06/30/2022 2,01
KFW 0 06/30/2021 1,83
SPAIN (KINGDOM OF) 1.15 07/30/2020 1,62
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 28.jun.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.jun.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.jun.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 28.jun.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.jun.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.jun.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A4 EUR Årlig 14,91 0,01 0,07 14,92 14,76 - LU0448386994 - -
Class D4 Hedged USD Årlig 11,16 0,00 0,00 11,16 10,81 - LU0903533064 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 10,96 0,01 0,09 10,96 10,61 - LU1202926330 - -
Class D3 EUR Månedlig 12,28 0,01 0,08 12,28 12,14 - LU0827878017 - -
Class A4 Hedged USD Årlig 11,56 0,01 0,09 11,56 11,23 - LU0448387703 - -
Class X2 EUR Ingen 17,20 0,01 0,06 17,20 16,95 - LU0147388861 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 11,12 0,01 0,09 11,12 10,94 - LU0448387455 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 16,34 0,00 0,00 16,35 16,16 - LU1523256227 - -
Class A3 EUR Månedlig 12,22 0,00 0,00 12,23 12,10 - LU0172403825 - -
Class D3 Hedged GBP Månedlig 10,23 0,01 0,10 10,23 10,05 - LU0827891978 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 10,78 0,01 0,09 10,78 10,42 - LU1499592035 - -
Class D4 EUR Årlig 14,99 0,01 0,07 14,99 14,81 - LU0827878108 - -
Class I2 EUR Ingen 16,50 0,01 0,06 16,50 16,30 - LU0468289250 - -
Class D2 EUR Ingen 16,54 0,01 0,06 16,54 16,34 - LU0329592371 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,74 0,01 0,09 10,79 10,65 - LU0521028638 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,99 0,00 0,00 11,02 10,89 - LU0827877985 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 11,23 0,00 0,00 11,23 11,03 - LU0555993434 - -
Class A1 EUR Daglig 12,21 0,01 0,08 12,22 12,08 - LU0118255248 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 12,31 0,00 0,00 12,31 11,96 - LU0456865749 - -
Class A2 EUR Ingen 15,88 0,01 0,06 15,89 15,72 - LU0093503810 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Christopher Allen
Christopher Allen

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.