Renter

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Kredittrisiko, endringer i rentenivået og/eller utstedermislighold har en betydelig innflytelse på utviklingen til rentepapirer. Potensielle eller faktiske reduksjoner av kredittvurderinger kan øke risikonivået.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet
  Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Fra
31.03.2021
Til
31.03.2022
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2022

2,73 3,99 4,84 6,47 5,03
Referanseindeks (%)

per 31.mar.2022

2,65 3,96 4,82 6,40 4,47
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
0,99 4,39 3,68 3,62 4,27
Referanse (%) -2,19 3,25 2,98 3,25 3,98
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-6,01 -3,05 -4,05 -4,86 0,99 13,74 19,80 42,71 79,89
Referanse (%) -9,73 -5,60 -7,26 -7,86 -2,19 10,06 15,81 37,67 73,15
  2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 3,4 0,1 8,4 9,8 5,5
Referanseindeks (%) 3,3 0,1 8,4 9,8 6,4

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 19.mai.2022 USD 551 531 834
Net Assets of Fund per 19.mai.2022 USD 1 032 891 006
Startdato 11.apr.2008
Fondsstart 11.apr.2008
Seriens valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Renter
SFDR-klassifisering Annet
Referanseindeks Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index
Indeksbørskode BCIW1A
Åpningsgebyr 0,00
Løpende gebyrer 0,03%
Kostnadsprosent 0,00%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering USD 500 000,00
Minimum påfølgende investering USD 250 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Kategori hos Morningstar Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg Ticker -
ISIN IE00B2PPWQ36
SEDOL B2PPWQ3

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 30.nov.2021 150
Vektet gjsn. avkastning til forfall per - -
Effektiv durasjon per 19.mai.2022 10,93
Vektet gjsn. forfall per 19.mai.2022 11,64
3 års beta per 30.apr.2022 0,87
Standardavvik 3 år per 30.apr.2022 6,23%

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 06.mai.2022 A
MSCI ESG prosentvis dekning per 06.mai.2022 100,00
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 06.mai.2022 5,92
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 06.mai.2022 35,00
Fondets Lipper Global-klassifisering per 06.mai.2022 Bond Global Inflation Linked
Fond i sammenligningsgruppen per 06.mai.2022 60
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per - -
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 06.mai.2022 0,00
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 06.mai.2022, basert på eksisterende beholdninger den 31.des.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

5 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) Flexible Acc. USD Hedged, per 30.apr.2022 vurdert mot 86 Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged fond.

Beholdning

Beholdning

per 19.mai.2022
Navn Vekt (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1,55
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,54
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 1,52
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 1,41
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 1,40
Navn Vekt (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2024 1,40
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 1,39
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2023 1,37
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 1,36
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025 1,35
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 19.mai.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 19.mai.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 19.mai.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 19.mai.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 19.mai.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Flexible Acc. USD Hedged USD Ingen 17,66 -0,10 -0,56 19.mai.2022 19,49 17,48 IE00B2PPWQ36 -
Inst. Acc. USD Hedged USD Ingen 15,07 -0,08 -0,56 19.mai.2022 16,64 14,91 IE00B3C8NT28 -
Class Flexible USD - 8,63 -0,02 -0,21 19.mai.2022 10,04 8,49 IE0004XHE738 -
Class Flexible Acc EUR - 9,68 -0,09 -0,94 19.mai.2022 10,55 9,55 IE000KD5RQM5 -
D Acc. USD Hedged USD Ingen 11,85 -0,07 -0,56 19.mai.2022 13,08 11,73 IE00BD0NC367 -
Class D Acc Hedged GBP - 9,26 -0,05 -0,55 19.mai.2022 10,00 9,15 IE000H4Z3PW7 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Francis Rayner
Francis Rayner

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.