Renter

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 18.apr.2019 USD 131,92
Antall beholdninger per 29.mar.2019 97
Basisvaluta USD
Fondsstart 19.jun.2009
Startdato 23.jul.2009
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged
Referanseindeks BBG Barc WGILB All Markets 1-20Yrs 100% Hedged to USD Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,99%
ISIN LU0425308169
Bloomberg-børskode BGFIA2E
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B45H199
Bloomberg-referanse, børskode BCLYILUSDH
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 5 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Global Inflation Linked Bond Fund Class A2 Hedged, per 31.mar.2019 vurdert mot 150 Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged fond.

Beholdning

Beholdning

per 29.mar.2019
Navn Vekt (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029 5,35
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.85 07/25/2027 5,34
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 4,11
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 3,84
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 3 09/20/2030 3,43
Navn Vekt (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2026 3,19
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 3,15
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2024 3,09
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 2,99
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2022 2,05
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 Hedged EUR Ingen 13,55 0,02 0,15 13,72 13,32 - LU0425308169 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 14,02 0,02 0,14 14,15 13,76 - LU0448666502 - -
Class A3 USD Månedlig 14,51 0,03 0,21 14,58 14,09 - LU0425308243 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 15,01 0,03 0,20 15,11 14,71 - LU0425308755 - -
Class D3 USD Månedlig 14,54 0,03 0,21 14,61 14,11 - LU0827882555 - -
Class D2 USD Ingen 15,47 0,03 0,19 15,54 14,99 - LU0448666684 - -
Class A2 USD Ingen 14,95 0,03 0,20 15,02 14,51 - LU0425308086 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Christopher Allen
Christopher Allen
Emanuella Enenajor
Emanuella Enenajor

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.